Nieuwsbrief 12 augustus 2020

12 Augustus 2020

Nieuwsbrief 12 augustus 2020

Nieuwsbrief 12 augustus 2020

Corona_8_bijlage_3_afb1.pngNieuwsbrief

 

Jong van geest,
ervaring op overschot


12 augustus 2020

Hier is hij dan, de enige echte zomer- nieuwsbrief die, zo hadden we gehoopt, coronavrij zou zijn.

De sfeer was uitgelaten toen we op 1 juli voor het eerst weer ‘lijfelijk’ vergaderden over ons congres biodiversiteit. We gingen aan de slag om de geschrapte activiteiten opnieuw in te plannen. Zo veel mogelijk in september want in het najaar zou er wel eens een nieuwe coronagolf ons kunnen overspoelen.

Maar corona gaat niet op verlof 😖

0_Nieuwsbrief_9_foto_1.jpg

De zomermaanden zijn normaal een tijd van rust en ontspanning, er even helemaal tussenuit zijn. Er echt helemaal tussen uit zijn betekent minstens een grens oversteken naar Frankrijk of een reis naar Spanje of Italië boeken. De corona-opstoten in heel Europa maken reizen echter tot een stressvolle onderneming. Deze tweede coronagolf baadt in onzekerheden en angsten. De sfeer van allemaal samen tegen corona ebt weg. Mensen lopen op de tippen van hun tenen en geven de anderen de schuld van de nieuwe corona uitbraak, de agressie neemt toe. Op zo’n moment kijkt het volk naar zijn leiders en verwacht van hen hoop en perspectief. Die leiders hebben zich echter teruggetrokken onder de stolp van de Wetstraat waar ze armworstelen over een nieuwe staatshervorming.

Schuldig verzuim noemen ze dit.

We zijn in de eerste helft van augustus en worden platgeslagen met codes rood. Code rood voor Corona, code rood voor het weer, code rood in de natuurgebieden, code rood voor blauwalgen in de zwemvijvers… Niet alleen Maggi de Block maar ook gouverneur Berx en Frank De Boosere manen ons in feite aan om in ons kot te blijven.

GroenPlus geeft echter niet op! Want met elke code rood zijn we er meer van overtuigd dat het anders moet, dat het anders kan!

In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de nieuwe activiteiten in aanloop naar ons congres biodiversiteit. We staan stil bij de vraag wat deze tweede coronagolf doet met ons, 55-plussers. We bekijken de aanbevelingen van de coronacommissie van het Vlaams parlement voor de woonzorgcentra. We sluiten af met een aantal interessante tips van de grootouders voor het klimaat.

 

En natuurlijk reacties zijn meer dan welkom. Stuur deze Nieuwsbrief gerust door naar vrienden.

z_Avatar_Mieke_Vogels.jpgMieke Vogels
Voorzitter GroenPlus


Biodiversiteit meer dan ooit!

Eén ding is duidelijk, ons congres over biodiversiteit is steeds relevanter!

Virussen lijken steeds minder voorspelbaar en dus kan je ze beter voorkomen dan genezen.

In eerdere nieuwsbrieven wezen we er al op dat de wijze waarop we omgaan met de natuur, onze gezondheid bedreigt. De ontbossing, het steeds verder binnendringen in de natuurlijke habitat van dieren maakt dat virussen overspringen van mens op dier. De globalisering, het over en weer vervoeren van goederen en het ongebreideld heen en weer vliegen van mensen, maakt dat deze virussen snel uitgroeien tot een pandemie. Covid 19 is allicht niet het laatste virus dat de mens zal veroveren. Virussen muteren trouwens en gedragen zich steeds weer anders. Zo leren we vandaag dat alvast dat Covid 19 in tegenstelling tot de seizoengriep, geen zomerslaap houdt.

Meer interessante achtergrondinformatie over de relatie tussen natuur en gezondheid vind je op onze website www.groen-plus.be congres biodiversiteit/documenten. Tijdens de voorbije coronamaanden hebben steeds meer mensen de natuur ontdekt, al wandelend genoten ze van de rust en de schoonheid. Dit is hét moment om het samenspel van de natuurelementen beter te begrijpen en meer respect te krijgen voor dat bloemenrijke grasveld, die oude imposante beuk..

Daarom bieden we een aantal ZOMERZOEKTOCHTEN aan die je alleen of met je bubbel kan doen.

BZZ_kopie.jpg

Onderweg krijg je uitleg over het landschap en een aantal vragen over natuurfenomenen. Voorlopig vind je op de website deze 6 wandelingen. Er komen er nog bij in Limburg en Oost- Vlaanderen. Alle info vind je op

https://www.groen-plus.be/bijzondere_zomerse_zoektochten   

Voor elke wandeling is er een informatiefiche en verwijzing naar info, een kaart, een brochure of een link. De wandelzoektochten worden aangeboden door natuurvrienden, natuurgidsen en creatieve Groenplussers.

Bij een zoektocht horen vragen, vragen die je hopelijk laten stilstaan bij het belang van biodiversiteit.  Natuur maakt gelukkig, natuur maakt gezond.

De antwoorden op de diverse wandelzoektochten kan je doorgeven zoals vermeld bij de diverse wandelingen of doorsturen naar [email protected].
Ook Groen gaat de wandelingen verspreiden via de brochure van het digitaal zomerweekend, deze brochure valt eerdaags in jouw mailbox. Tijdens het  Groen zomerweekend eind augustus maken we de winnaar per wandeling bekend.

Heb je ook wat foto's gemaakt tijdens je wandeling? 
Stuur ze dan door naar [email protected]

Omdat we ons niet laten temmen door corona, hebben we ook onze activiteiten op weg naar ons

opnieuw ingepland. Ook hierover vind je meer info op onze site.

Voor deze activiteiten moet je wel inschrijven en voor sommige is het aantal deelnemers beperkt.

  1. Vrijdag 4 September 2020Natuur in de stad” wandeling met aandacht voor de ecologische relatie tussen stad en stroom met Jos Moeskops van ‘Natuurpunt Stad Antwerpen’
  2. Zondag 20 september 2020 De natuurgeheimen van Keizersberg Leuven ontbloot door natuurgids Yves Vanden Bosch
  3. Zondag 27 September 2020 overstromingsgebied Kruibeke Bazel met Jos Stassen, Prof Patrick Meire en voormalig minister Vera Dua ‘over water’ in Vlaanderen
  4. Maandag12 oktober 2020 De Zegge met natuurgids en domeinbeheerder Bert Ferens, het mooiste stukje Geel na het muggen- en dazenseizoen 😉.

Leven in tijden van corona 2

De tweede golf die we verwachten voor het najaar, tekende reeds present in volle zomer.

Waar tijdens de eerste golf nog het ‘wij’ tegen het virus heerste en spontane golven van solidariteit ontstonden, lijkt alles nu grimmiger. Wie heeft schuld aan deze tweede golf, de MR wijst het toe aan Bart De Wever, je hoort dat het vooral jongeren zijn, vooral allochtone gezinnen…In hetzelfde rijtje dommigheden zou je ook kunnen beweren dat in steden waar Groen mee bestuurt minder besmettingen voorkomen…🤓

Helaas werden weinig lessen getrokken uit de eerste crisis.

De verwarring rond de getroffen maatregelen is groter dan ooit. Burgemeesters en gouverneurs gedragen zich steeds meer als potentaten en nemen draconische maatregelen. Op dit moment, in volle hittegolf sluiten de burgemeesters van Knokke en Blankenberge hun grenzen voor dagjestoeristen. Dat graaf Lippens niet moet weten van frigobox toeristen wisten we al langer maar, dat corona nu gebruikt wordt om gezinnen uit het binnenland de verkoeling te ontzeggen, is ongezien!

De zee is van iedereen.

Waarom zijn de burgemeesters niet creatief en vangen ze de toeristen op aan het station om ze dan met pendelbussen naar kalmere strandgebieden te brengen ?

Waarom zwijgen politici over deze onzin?

Angst verlamt!

Via de media worden we overstelpt met stijgende coronacijfers en de ene viroloog na de andere passeert om te voorspellen dat het allemaal nog erger wordt.

De Antwerpse gouverneur kwam dan maar meteen met het groot geschut, een avondklok vanaf 23.30 uur en dit voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog. Bovenop ook nog een algemene mondmaskerverplichting in heel de provincie, altijd en overal

Angst verlamt en dus kwamen er weinig vragen, ook niet van de pers?

Meer zelfs vorige week was twee dagen lang, het feit dat in Australië Melbourne een avondklok gold vanaf 17.00 uur, hoofdpunt van het radiojournaal. Wie beslist om met dit nieuws te openen. Wat is de nieuwswaarde van dit bericht? Nog meer angst aanjagen? Wees braaf of binnenkort wordt het nog erger?

Gelukkig waren er de voorbije dagen een aantal gezaghebbende stemmen, zoals professor grondrecht Johan Vande Lanotte die er op wijst dat dergelijke maatregelen buiten proportie zijn. Ook onze kamerfractieleider in de kamer Kristof Calvo, getuigt in De Morgen van dit weekend: “Ik heb mezelf erop betrapt dat ik niet extreem hard vraagtekens heb gezet toen ze werd afgekondigd. Mijn bedenkingen kwamen pas later. Dat is wél best akelig.”

Natuurlijk moeten we maatregelen nemen om de coronapandemie te beperken maar die maatregelen worden onvoldoende uitgelegd.

Neem nu het contact tussen grootouders en hun kleinkinderen. Tijdens de eerste golf werd met alle middelen duidelijk gemaakt dat contact tussen generaties ‘dodelijk’ is.

Nieuwsbrief_9_foto_2.jpg

Nu tijdens de tweede generatie kan dit, gelukkig maar, opnieuw. Grootouders vangen tijdens deze verlofperiode opnieuw volop kleinkinderen op en in je bubbel van 5 worden de min 12 jarigen niet mee geteld. Waarom deze spectaculaire ommekeer.

Voortschrijdend inzicht? De nood aan vakantieopvang? De druk van GroenPlus 😉?

Het toppunt van miscommunicatie is deze over de mondmaskers, in de eerste golf werd voortdurend gezegd dat ze niet hielpen, vandaag worden ze ei zo na nog niet in bed verplicht. Voortschrijdend inzicht? Het feit dat er nu volop maskers ter beschikking zijn? Stoere maatregel gebruikt door politici om de indruk te geven dat er kordaat wordt opgetreden?

Mensen stellen zich steeds meer vragen. Vooral op sociale media wordt hevig gediscussieerd. Helaas ook hier weer polarisering. Wie kritische vragen stelt wordt beschuldigd van complot-denken en onverantwoordelijkheid.

De federale regering moet eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen en duidelijk maken welke maatregelen effectief zijn tegen corona en waarom. Ze moet ook grenzen stellen en aangeven welke maatregelen buitenproportioneel zijn. Is de avondklok nodig om te vermijden dat jongeren ’s nachts feesten. Een samenscholingsverbod is veel minder ingrijpend en heeft hetzelfde resultaat.  Of nog, kustgemeentes op slot doen voor iedereen om dat enkele jongeren relschoppen. Als de burgemeester van Leuven op dezelfde manier zou reageren telkens studenten rel schoppen op de Vismarkt dan gold in Leuven een permanente avondklok. Van studenten wordt blijkbaar meer geduld dan van jongeren uit Brussel. Dat studenten niet altijd doetjes zijn blijkt trouwens uit de verschrikkelijke verhalen van de elitaire studentenclub Reuzegom.

Daarnaast moet de media dringend ook de kritische stemmen over de coronamaatregelen aan bod laten komen en duidelijk maken dat er een verschil is tussen gezonde kritiek en  complottheorieën.  

De coronacommissie in het Vlaams parlement.

Tussen 25 juni en 24 juli vergaderde de Vlaamse coronacommissie onder leiding van Groen fractieleider Björn Rzoska. De commissie startte met de situatie in de woonzorgcentra. Een rapport met getuigenissen van bewoners en familieleden (opgemaakt  door een  medewerker van de ombudsdienst)  maakte de mensonterende situatie in een aantal woonzorgcentra pijnlijk duidelijk.

We brachten in de vorige nieuwsbrief ook reeds een aantal verhalen van verbolgen familieleden over de opvang van hun geliefden en over het gebrek aan contact.

Tijdens de verdere werkzaamheden waren het vooral voorzieningen die aan bod kwamen.

Alle verslagen kan je raadplegen op www.vlaamsparlement.be onder de rubriek commissie/Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

Björn bezorgde ons de 95 aanbevelingen die de commissie deed om het in een eventuele tweede golf beter te doen. Naast heel wat aanbevelingen rond materiaal, personeel en communicatie gelukkig ook enkele aanbevelingen voor het mentale welzijn van de bewoners. Zo moet er in alle omstandigheden een minimale bezoekregeling komen, met altijd minimum één vaste bezoeker per bewoner. Bij het levenseinde moet worden vermeden dat er een beperking is in het contact met naasten.

Ondertussen zitten we volop in die tweede golf en lijken deze aanbevelingen weinig geloofwaardig.

Op 23 juli zei Karin Moykens van de vlaamse taskforce nog "We willen absoluut vermijden dat we de woonzorgcentra moeten sluiten, vanwege het mentale welzijn van onze bewoners"

Haar woorden zijn nog niet koud of in Antwerpen wordt  op 29 juli beslist om in tien van de 19 rusthuizen van het Zorgbedrijf geen bezoek toe te laten. Niet omdat er een uitbraak van Corona zou zijn, gewoon uit voorzorg als er een vermoeden is van besmetting bij een van de bewoners of personeelsleden. De bewoners hebben amper drie weken opnieuw bezoek kunnen ontvangen. Alle aanbevelingen ten spijt, veiligheid blijft primeren op welzijn .

Aan onze vertegenwoordigers in de commissie hadden we ook de aanbeveling gedaan om in te gaan op de grond van het probleem: de foute manier waarop we kwetsbare ouderen opvangen in grootschalige rusthuizen.

Vang kwetsbare ouderen niet op in grootschalige instellingen maar zorg voor kleinschalige zorghuizen in de buurt. Oude bomen verplant je niet, toch?

Hoor ook een aantal mensen die ouderen opvangen in buurtgebonden zorghuizen.  

De coronacommissie ging hier niet op in en verwees dit naar de lange termijnaanpak. De kans is groot dat uitstel afstel wordt. Het machtige Icuro/zorgnet , koepel van de woonzorgcentra, wil immers geen structurele wijzigingen.

Nieuwsbrief_9_foto_3.jpg

Op dit moment staan 9000 rusthuisbedden leeg. De helft van de leegstand is een gevolg van corona. In plaats van dit moment aan te grijpen om de instellingszorg af te bouwen engageert minister Beke zich onder druk van Zorgnet/icuro, om te blijven betalen voor de leegstaande bedden een factuur van liefst 122 miljoen! 'Zo geven we de instellingen alle ruimte om te focussen op de strijd ­tegen corona en het welzijn van de bewoners', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). In de meeste regio's is er een overcapaciteit. De leegstand lag vorig jaar, voor corona, al op 5,58 procent. De ‘zorgbedrijven’ zullen alles doen om terug naar een volledige bezetting te evolueren en via allerlei kanalen mensen aanzetten om in deze grootschalige voorzieningen te gaan wonen. Nochtans zijn steeds meer mensen en deskundigen overtuigt dat dit de foute opvang is.

Ondertussen beweren een aantal organisatiedeskundigen dat je ook perfect grote instellingen kan opdelen in kleinere leefgroepen, meer leefbaarheid, meer veiligheid maar met behoud van de ‘efficiëntiewinsten.

In een interview in De Wereld Morgen vind je een boeiend artikel van Evi Van Thienen die duidelijk maakt wat het verschil is tussen opvang in instellingen en buurtgebonden opvang.

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/06/19/op-naar-een-nieuwe-en-betere-inrichting-van-de-woonzorgcentra/

Wouter Beke staat zwaar onder druk voor zijn te trage aanpak van de coronacrisis, voor zijn gebrek aan betrokkenheid ook. Al meermaals werd in de pers zijn ontslag gevraagd. Maar zijn onvoorwaardelijke steun aan de machtige lobbygroepen in de zorgsector, zorgnet/ Icuro en de mutualiteiten houdt hem overeind.

Zo zorgde hij er begin mei voor dat in de zoektocht naar contact tracers de Vlaamse regering een bocht maakte en het contract van 100 miljoen euro toewees aan de ziekenfondsen. Die staan dicht bij de mensen, zo luidde het.

Toen eind juli de corona weer opflakkerde stond het contactonderzoek nog steeds niet op punt. Huisartsenkringen en wijkgezondheidscentra bewezen op het terrein dat ze dit veel efficiënter deden. Lokale besturen drongen er gezien de ernst van de crisis en de nood om snel en gericht te kunnen ingrijpen,  aan om samen met de huisartsen-die blijkbaar nog dichter bij de mensen staan- het contactonderzoek zelf te doen. De mutualiteiten gingen echter volop op de rem staan.

Pas nadat prof em. Jan De Maeseneer lid van de zogenaamde taskforce de kat de bel aanbond en op Terzake verklaarde:

 “De ziekenfondsen die de contact-tracing organiseren willen hun macht blijkbaar liever niet afgeven. Er is ook een contract met de overheid van 100 miljoen, dat is voor de ziekenfondsen een belangrijk financieel aspect. En we zitten met een minister die er geen blijk van geeft dat hij begrijpt waar het over gaat.”

Kregen de lokale besturen de toelating om samen met de huisartsen, een belangrijke en cruciale rol te spelen. Het zoveelste voorbeeld van hoe de verzuilde mutualiteiten steeds  weer een lokale en buurtgebonden aanpak verhinderen.

Corona 3,4,5…?

Nieuwsbrief_9_foto_4.jpgDe huidige corona aanpak is alleen houdbaar als er tegen het einde van dit jaar een werkbaar vaccin is. Mensen altijd weer angst aanpraten, hen nog langer  allerlei vrijheidsbeperkingen opleggen, zal tot meer frustratie en geweld leiden. De maatregelen hebben ook een steeds nefastere invloed op ons welzijn.Als in het najaar de dagen korten zal de uitzichtloosheid voor mensen nog zwaarder worden.

Depressiviteit en vereenzaming los je niet op door je gemeente op slot te doen.

Steeds meer wetenschappers vragen zich luidop af of dit vaccin er einde van dit jaar ook effectief zal zijn?

In een interessant artikel in De Morgen stelt Anne-Mieke Van Damme

“Een antiviraal middel gaat er nog lang niet zijn. Het bestaat, maar het is te duur en het werkt niet echt goed. Voor het merendeel van de bevolking gaan er het komende jaar, misschien wel langer, geen antivirale middelen of vaccins beschikbaar zijn. De vraag is dan welke maatschappij we willen. Kan je van lockdown naar lockdown gaan? Dat kan, als de samenleving dat wil dragen. Maar we kunnen ook nadenken over andere maatregelen die minder vragen van de maatschappij.”

Op dit moment lijkt het project erin te bestaan om samen het aantal infecties in de tweede golf zo laag mogelijk te houden. Dat is valabel. Maar het is niet de enige mogelijkheid. We kunnen ook kiezen voor een project waarbij we de mensen beschermen die het meeste risico lopen om zwaar ziek te worden. In dat geval zou je bijvoorbeeld de grootte van de bubbel kunnen aanpassen aan het risico op ernstige ziekte. Mijn punt is: het is belangrijk dat we een discussie voeren over het project. Met welk doel nemen we maatregelen? Wat is de kost als die maatregel niet genomen wordt? En wie draagt die kost? Dat is nu lang niet voor iedereen duidelijk.”

Lees hier het volledige artikel


Berichten van de Grootouders voor het klimaat.

Ondertussen heeft ook het KMI een code rood aangekondigd.

Tussen 1901 en 1990 noteerde het KMI gemiddeld 1 hittegolf om de 4 jaar. In het huidige klimaat zijn dat er gemiddeld 2 om de 3 jaar. Straffer is dat de frequentie stijgt in de laatste jaren. Zo hadden we afgelopen 5 jaar minstens 1 hittegolf per jaar. Met deze eerste officiële hittegolf van het jaar wordt dat dan het zesde opeenvolgende jaar, iets wat in 120 jaar nooit eerder is voorgevallen.

Dat we de klimaatopwarming steeds meer voelen was al langer duidelijk maar we worden meer en meer met de blijvende gevolgen ervan geconfronteerd. Meest prangend is onze waterhuishouding.

 

De ongelijke toegang tot water.

Nieuwsbrief_9_foto_5.jpg

Water brengt verkoeling, maar water is in deze tijden ook steeds schaarser en minder toegankelijk voor wie het minder breed heeft.

Vorig najaar nog ontvingen we Jos Geysels die samen met Erik Vlaeminck een vlammend pamflet schreef ‘Armoede is een schande’. Een uittreksel dat meer dan ooit actueel is


Alle eendjes zwemmen in het water

In 2017 werd, wegens betalingsachterstand, bij ongeveer 2000 gezinnen de waterkraan dichtgedraaid. Geen water om te wassen. Geen water om te koken. Geen water om te drinken…Tussen 2008 en 2017 steeg de gemiddelde waterfactuur in Vlaanderen met 103 procent. Niet in het minst omdat allerhande logistiek en infrastructuur die vroeger als openbare dienst worden aangeboden nu individueel werden doorgerekend. Zo wordt water een onoverkomelijke kost in het huishoudbudget van de armste gezinnen. Niet verwonderlijk dat bijna 250.000 huishoudelijke klanten problemen hebben met hun waterfactuur en er in 2017 net geen 70.000 afbetalingsplannen werden ‘toegestaan’, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012. De Koning Boudewijnstichting concludeert dat bijna één op tien Vlaamse gezinnen met waterarmoede te maken heeft.In de middeleeuwen werd op dorpspleinen voor publieke waterputten gezorgd. Omdat men toen vond dat water een mensenrecht was.Veel mensen zwemmen in het geldTerwijl bij arme mensen de waterkraan wordt dichtgedraaid, meldde het tijdschrift Bouwkroniek in 2017 met trots: “Steeds meer landgenoten schaffen zich een eigen zwembad aan” en vullen dit met drinkwater.Terwijl de aankoop van particuliere zwembaden in de lift zit, is het aantal openbare zwembaden drastisch gedaald. Vandag zijn er 297 openbare zwembaden, in 2006 waren dat er nog 371.De enen beschikken over een eigen zwembad en kunnen naar subtropische zwembaden reizen terwijl anderen moeten zoeken waar ze tegen betaalbare prijzen kunnen (leren) zwemmen. Een deel van de wereld blijft zwemmen met de kraan open terwijl anderen het met schaarse waterdruppels moeten doen.


Corona doet hier nog een schepje bovenop. In deze hitteperiode zijn alle binnenlandse zwemvijvers en recreatieparken op reservatie en dus snel volzet. Naar de kust wordt ook steeds moeilijker, daarover hadden we het al.Greenpeace publiceert op haar site #10 verontrustende feiten over hitte en droogte:


De Bleu deal en de Groene Delle.

Nieuwsbrief_9_foto_6.jpg

De GVK organiseerden een boeiende webinar met Prof. Patrick Meire over de gevolgen van de klimaatverstoring voor de waterhuishouding in Vlaanderen. De webinar is nog te bekijken op:https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/webinar4/

De waterhuishouding terug in evenwicht brengen kan maar op één manier, door te investeren in meer buffercapaciteit, dus door te investeren in meer natuur en in minder beton!

Heeft ook de Vlaamse regering het begrepen?

Op 28 juli presenteerde minister voor omgeving Zuhal Demir de Blue Deal: maak de natuur natter, doorbreek de verharding, hergebruik water, vorm weilanden om tot moeras zo luidde het. “Minister Demir heeft met haar Blue Deal een grote stap gezet voor een droogtebestendiger Vlaanderen”, zo lezen we in haar persbericht.

Alleen zegt de minister er niet bij hoe ze dit zal realiseren. Wat met de 7 ha per dag aan open ruimte die verloren gaat ? Wat met het feit dat de Vlaamse Regering het maar niet eens wordt over hoeveel ze eigenaars van onbebouwde bouwgrond moet vergoeden : aankoopprijs of marktwaarde-prijs”. Mooie testcase om te kijken of het haar menens is, is het dossier van de Groene Delle, een mooi stuk moeras aan het Albertkanaal in Lummen. Het is bij uitstek het soort natuur waarvan de Blue Deal er meer wil creëren. Is het dan niet ongerijmd dat net van deze groene spons 23 ha gebetonneerd wordt tot industriezone? Waar wacht Demir op om de Groene Delle te redden ?

We volgen het dossier op samen met de GVK


De grootouders organiseren in deze coronatijden regelmatig webinars, je kan ze herbekijken via het youtube kanaal van GVK

Nieuwsbrief_9_foto_7.jpg
In een OPEN BRIEF vragen 71 ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat bij de lopende regeringsvorming een krachtig klimaatbeleid te onderschrijven.Je vindt de brief alvast hierWe wensen iedereen nog een fijne zomer

00_Nieuwsbrief_9_foto_8_1080.jpg

Mieke, Lieve, Gerda, Kris, Hervé en BertHet GroenPlus bestuur

Aarzel niet om de link naar deze pagina door te sturen naar familie, vrienden of kennissen.  Zo kunnen zij ook reageren en deel nemen aan deze boeiende discussie!

En like ons zeker ook op facebook 

http://www.groen-plus.be/