Zoektocht Vallei van de Zuidleie

01 Augustus 2020

Zoektocht Vallei van de Zuidleie

Waar: Vallei van de Zuidleie – Moerbrugge - Oostkamp Soort: een wandeling door moeraslanden aan de kanaalzone ten Zuiden van Brugge. Gedurende de wandeling vul je 10 vragen in. De antwoorden kan je doorsturen en wie weet win je een prijs. Beschrijving:De Warandeputten, gelegen in Moerbrugge is een waterrijk natuurgebied, tussen het kanaal Gent-Brugge en de spoorlijn 50A tussen Brugge en Gent. In de periode 1987-1990 is het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Moerbrugge verbreed en werd er een nieuwe beweegbare brug gebouwd. Met de vrijgekomen grondspecie werden 10ha laag gelegen valleigronden aan de monding van de Rivierbeek gedeeltelijk opgehoogd. Na uitvoering van de werken kon de natuur spontaan bezit nemen van het terrein en er ontstond moeras, wilgenbos en bloemenrijk grasland. Het natuurgebied wordt beheerd door Natuurpunt. Graafwerken creëerden bijkomende waterpartijen en moeras. De naam ‘Warandeputten’ verwijst naar het aangrenzende bosgebied ‘de Warande’. Het maakt deel uit van de waardevolle natuurgebieden in de Vallei van de Zuidleie, waarin het kanaal werd uitgegraven. De wandeling brengt ons ook langs de Rivierbeek met het kasteeldomein van Gruuthuse, een bekende Brugse familie. Start: De wandeling start aan het NMBS station in Oostkamp. Afstand: 6,5km waarvan 5,0km over verharde weg (dijken zijn nu eenmaal verhard) Duur: +/- 2u00 Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk Routebeschrijving: zie bijlage © foto: Natuurpunt