Mobiliteit

We leven niet meer onder de kerktoren. Familie en vrienden wonen verder weg, buurtwinkels werden baanwinkels, er eens tussenuit zijn betekent weg van huis, een dagje aan zee, een citytrip, een tentoonstelling… Mobiliteit is in onze samenleving symbool van vrijheid, verbondenheid, erbij horen.

Wie niet langer mobiel is vereenzaamt snel. Mobiliteit wordt meer en meer een recht voor iedereen.

Tegelijkertijd ervaren we almaar vaker de grenzen van die toegenomen mobiliteit: files, fijn stof, parkeeroverlast, verkeersonveiligheid... 

  1. STOP-principe

  2. Basismobiliteit

  3. Wandellussen

  4. Toegankelijkheid openbare gebouwen / Openbare toiletten

   

  Terug naar programma

  Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee