STOP-principe

GroenPlus wil een nieuwe aangepaste ruimtelijke vertaling van het STOP-principe. Bij de (her)aanleg van wegen door gemeenten of gewest geldt het STOP-principe. Eerst wordt de ruimte voor voetgangers en voor fietsers afgebakend. Daarbij houdt men rekening met de toename en de diversiteit van het fietsgebruik. De resterende ruimte is ter beschikking van het openbaar vervoer (liefst in eigen bedding) en ten slotte van het privévervoer.

Gedeelde ruimte voor voetgangers en fietsers kan niet langer. Voetpaden zijn exclusief voorbehouden voor voetgangers. Fietsers hebben een eigen afgebakende fietsruimte. Waar er onvoldoende ruimte is, vooral in steden en dorpskernen, wordt gekozen voor fietsstraten waar de fietser de volledige rijweg kan benutten en de auto achter de fietser blijft.

Het STOP-principe blijft het uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid. Het beste middel om je te verplaatsen blijft stappen. Daarna komt trappen of fietsen, dan openbaar vervoer en op de laatste plaats het privaat vervoer, zeg maar de auto.

Dat principe is ook opgenomen in het Vlaams mobiliteitsplan. Het wordt ondersteund door cijfers die aantonen dat de meeste verplaatsingen erg kort zijn en dus best te voet of per fiets kunnen.

De fiets als vervoermiddel wordt alsmaar populairder. Er is een fiets op maat voor iedereen, met bak vooraan of kar achteraan, met elektrische ondersteuning of niet … Betere batterijen stimuleren de creativiteit, nieuwe vervoersmiddelen zoals Segway en Hoverboard sieren het straatbeeld. De huidige fietspaden zijn veel te smal om het groeiende aantal en de diversiteit aan tweewielers een plek te geven. Er is meer ruimte nodig voor de tweewieler, maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van de ruimte voor de voetganger.

De overheden bewijzen vooral lippendienst aan het zo geroemde STOP-principe. Bij de heraanleg van wegen wordt niet het STOP- maar het POTS-principe gehanteerd: men vertrekt van de ruimte die de auto nodig heeft om te rijden en te parkeren, pas daarna wordt de overblijvende ruimte verdeeld tussen fietsers en voetgangers.

 

Meer over mobiliteit:

 

< Ga terug naar Standpunten

                                       

< Ga terug naar Programma

 

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee