Waarom congressen bij GroenPlus

Om de twee jaar organiseert GroenPlus een congres. Een congres is het orgelpunt van twee jaar acties, activiteiten en discussies over een bepaald thema.

Het resultaat van een congres wordt weergegeven in een Congresboek met daarin de resoluties of Praktische handleiding naar overheid en maatschappij. Met die resoluties en handleiding hopen we onze partij Groen, onze parlementairen, het middenveld en de politiek in het algemeen aan te moedigen tot meer actie met betrekking tot het onderwerp van het Congres.

Ons volgende congres heeft als thema WONEN en wordt gepland voor het najaar van 2023. Ondermeer komen ecologische en sociale aspecten van wonen in opeenvolgende levensfazen en alternatieve woonvormen aan bod. 

 

GroenPlus organiseerde de afgelopen jaren congressen met als thema:

Naast Congressen organiseert GroenPlus punctuele Colloquia en Webinars. Het zijn activiteiten die leiden tot het verwerven van betere inzichten of leiden tot duidelijkere standpunten.