Standpunten

Samen-leven

Samenleven is met elkaar één samenleving delen en iedereen daarin van harte faire kansen geven. Laten we verschillen omarmen. Jong of oud, gezond of ziek, seksuele geaardheid, verschillende sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond, ze horen er allemaal bij. Ontmoeting en dialoog maken samen-leven prettig, ontspannen en verrijkend. Zij verbinden en verdelen niet.

Gezond wonen en leven

Groen voelt goed, punt. Groen maakt ons letterlijk gezonder.  Een natuurlijke omgeving geeft rust, verlaagt stress en verhoogt de weerstand. Mensen herstellen sneller van een operatie als ze vanuit het ziekenhuis uitkijken over groen.  Dit geldt op de eerste plaats voor onze directe leefomgeving. Gezond leven is dus meer dan bewegen.

Werken en pensioen

Iedereen werkt! Soms werken mensen op de privé-markt, soms in de gesubsidieerde non-profitsector, soms als vrijwilliger. Voor GroenPlus zijn al deze vormen van arbeid evenwaardig. Daarom pleiten we voor het loskoppelen van loon uit arbeid en inkomen en voor een vorm van basisinkomen. Om te beginnen: een basispensioen voor iedereen boven de armoedegrens. Zelfstandige en loonarbeid kunnen basisinkomen en -pensioen aanvullen.

Iedereen onderweg

Ouderen gaan dikwijls te voet en gebruiken het openbaar vervoer. Maar voetpaden zijn te smal met veel hindernissen en openbaar vervoer mag comfortabeler, stipter en frequenter… Als voetpaden, fietsinfrastructuur en openbaar vervoer niet OK zijn, dreigt voor veel ouderen eenzaamheid.

Natuur en milieu

We leven niet alleen op deze unieke planeet. Er zijn ook planten, dieren en andere organismen. We kunnen niet zonder mekaar. We vormen een geheel, een ecosysteem. Als we meer zorg dragen voor de andere levende wezens, dan wordt het milieu ook voor de mens gezonder. Zuivere lucht, proper water en groen in onze buurt maken ons niet alleen gezonder maar ook gelukkiger.