Samen-leven

Samenleven is met elkaar één samenleving delen 

Samenleven is met elkaar één samenleving delen en iedereen daarin van harte faire kansen geven. Laten we verschillen omarmen. Jong of oud, gezond of ziek, seksuele geaardheid, verschillende sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond, ze horen er allemaal bij. Ontmoeting en dialoog maken samen-leven prettig, ontspannen en verrijkend. Zij verbinden en verdelen niet.