Basis mobiliteit

GroenPlus wil dat basismobiliteit het uitgangspunt blijft voor het beleid. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de mobiliteit van al haar bewoners. Naast het verruimd  aanbod van De Lijn maakt de gemeente op een creatieve manier gebruik van taxicheques, mindermobielencentrales, het wagenpark van de gemeente, busjes die ’s morgens en ’s avonds mensen naar de dagopvang brengt, personenvervoer over water.

In sommige gemeenten wonen veel oudere en minder mobiele mensen in afgelegen verkavelingen. De gemeente kan deze mensen helpen om naar het centrum van de gemeente te verhuizen. Dat kan door aangepaste woningen te voorzien, logistieke en financiële ondersteuning te bieden bij het verhuizen. 

GroenPlus blijft ijveren voor een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking op alle mogelijks vervoersmiddelen.

Als mobiliteit een recht is voor iedereen, een voorwaarde om erbij te horen, dan moet de overheid basismobiliteit voor iedereen garanderen.
In het decreet basismobiliteit (20 april 2001) werd De Lijn verantwoordelijk om er voor te zorgen dat iedereen die in een woongebied in Vlaanderen woont, een gegarandeerd aanbod aan openbaar vervoer heeft. Al snel bleek dat dit onhaalbaar en onbetaalbaar is, we betalen vandaag de prijs voor jarenlange ruimtelijke wanorde. Mensen wonen langs langgerekte linten die we onmogelijk allemaal met bus of tram kunnen bedienen.
In 2015 schrapt de Vlaamse regering het principe van de basismobiliteit en vervangt het door een ietwat vaag begrip van basisbereikbaarheid.
Het begrip basisbereikbaarheid vertrekt vanuit ‘de noden’ van de mensen. Alleen is niet duidelijk wie bepaalt wat deze noden zijn. Ook mensen die omwille van een beperking het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken, hebben het recht om erbij te horen en dus mobiel te zijn. De noden van deze mensen zijn moeilijk vanuit Brussel in te schatten.

Sommige gemeentes nemen initiatieven via bijvoorbeeld mindermobielen centrales, anderen hebben systemen van taxicheques… maar het recht op basismobiliteit is niet gegarandeerd. Overheden wijzen naar elkaar en de minder mobiele medemens blijft al te vaak in de kou.

 

Meer over mobiliteit:

 

< Ga terug naar Standpunten

                                       

< Ga terug naar Programma

 

Menselijker, eerlijker, gezonder #wijtellenmee