Minister Beke, hoe wil jij oud worden?

20 November 2020

Minister Beke, hoe wil jij oud worden?

Wantoestanden in de woonzorgcentra

Vorige week bracht Amnesty International een beklijvend rapport uit over de wantoestanden in de woonzorgcentra (WZC). Hun conclusie de mensenrechten van de bewoners worden zwaar geschonden.

Wat tot gisteren ondenkbaar was, wordt nu in naam van gezondheid en veiligheid autoritair opgelegd. Bezoek van de familie wordt geschrapt, mensen worden opgesloten in hun kamer, zijn angstig, sterven alleen, krijgen niet de zorg die ze nodig hebben…

Björn Rzoska onze fractieleider in het Vlaams parlement stelt voor om naar voorbeeld van het kinderrechtencommissariaat ook een ouderrechtencommissariaat op te richten. De coronacrisis maakt duidelijk dat ouderen nood hebben aan een onafhankelijk orgaan waar ze terechtkunnen met klachten die dan vertaald worden in aanbevelingen.

GroenPlus pleitte ook al voor Corona, om een ouderrechtencommissariaat  op te richten en is dan ook heel blij met dit parlementair initiatief.

 

Maar een mogelijkheid om klacht in te dienen is nog geen garantie dat het morgen anders en beter wordt.

 

De bevoegde minister Wouter Beke geeft wel toe dat er tijdens de eerste coronagolf fouten werden gemaakt maar dat er uit geleerd is. Er is immers nu wel beschermingsmateriaal en er wordt getest.

Het gaat niet over mondmaskers. De coronacrisis houdt ons een spiegel voor en toont hoe fout we bezig zijn met de opvang van onze ouderen. Kwetsbare mensen wonen met vele anderen samen in een grootschalige instelling waar veel personeel uit verschillende coronabubbels in en uit lopen, de ideale omgeving voor virussen en bacteriën om razendsnel te verspreiden. Alleen draconische maatregelen die een schending betekenen van de mensenrechten van de bewoners, bieden een beetje soelaas.

We moeten liever vandaag dan morgen ophouden met te investeren in grootschalige wooncampussen. Vang kwetsbare ouderen op in kleinschalige zorgwoningen in eigen buurt waar je een menswaardige opvang kan organiseren met respect voor de mensenrechten van kwetsbare ouderen.

Er is meer dan ooit een draagvlak voor buurtgerichte zorg.  Grootschalig zorgbedrijven hebben geen toekomst. Wie vandaag senior is, wil zijn laatste levensfase niet op die manier. Dit doet geen afbreuk aan de inzet van directies en personeelsleden. Ze geven vandaag het beste van zichzelf binnen de grenzen van dit foute systeem. Hun harde werk zou veel meer voldoening geven binnen een buurtgerichte zorg.

‘Never waste a good crisis’. Het is de bekende uitspraak van Winston Churchill. De Verenigde Naties zouden niet bestaan zonder de tweede wereldoorlog, stelde hij. Laten we van deze coronacrisis de ‘goede crisis’ maken die het startschot geeft voor de ombouw naar de ouderenzorg van morgen.

In een essay ‘Van woonzorgcentrum naar woonzorgwijk’ beschrijven we de bouwstenen voor de ombouw naar buurtgerichte zorg. We tonen aan dat we met dezelfde middelen meer en betere zorg organiseren. We leggen het essay voor aan de andere ouderenorganisaties en trachten het draagvlak zo nog groter te maken voor de ombouw naar de ouderenzorg van morgen.

Je vindt het essay op de website www.groen-plus.be