Cis De Keyser - Willebroek

Cis (officieel Francis) De Keyser is 60 jaar, getrouwd met Martine Talboom; vader van Jelle, Silke en Jana; opa van Mirte, Sep en Lasse.
Hij werkt als begeleider bij volwassenen met een beperking. Daarnaast is hij trainer-coach van de G-basketbalploeg van Pitzemburg, wandelaar en amateur-kok. Met veel plezier en aandrang trekt hij zijn maatschappelijke betrokkenheid door middels een concreet engagement voor Groen. 

'Laat ons op een andere manier beleid maken. Met meer inspraak, met meer aandacht voor alle burgers, met meer ruimte voor ontmoetingen, met meer plaats voor voetgangers en fietsers. Het kan menselijker, eerlijker en gezonder. Kies daarom voor Groen-EOS!'