Wonen van ouderen in Vlaanderen

29 November 2022

Wonen van ouderen in Vlaanderen

Het GroenPluscongres ‘Wonen’ gaat door van 6 tot 8 oktober in Mechelen.

25 november 2022 Ronde tafel, Brussel, Vlaams Parlement

Als voorbereiding voor het GroenPluscongres over ‘Wonen’ ging in het Vlaams Parlement alvast een studiemoment door. Prof. Luc Goossens (UA, Sociologie) schetste als inleiding de gaten in het Vlaamse Woonbeleid. De gebrekkig benadering van de vergrijzing en de onaangepaste huisvesting van een grote groep ouderen.     

Anne-Sophie Smetcoren (VUB, Educatie) gaf o.a. de evolutie van het wonen voor ouderen aan. Opmerkelijk is wel dat Europees ‘slechts’ 5,3% ouderen in WZC verblijft. Ook buiten België leeft de wens ‘zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen’. Om dat mogelijk te maken spelen naast professionele hulp ook mantelzorg en vrijwilligerswerk een belangrijke rol.

Pascal De Decker (UGent, Bouwkunde) wees o.a. op de grote concentratie van ouderen aan de kust en de vereenzaming die daarmee vaak gepaard gaat. Maar vooral de onaangepaste, want verouderde woonsituatie van ouderen buiten de steden baart zorgen.

Voldoende stof voor Groen parlementslid Ann De Martelaer die GroenPlus van nabij volgt.

023.JPG

Het GroenPluscongres ‘Wonen’ gaat door van 6 tot 8 oktober in Mechelen.

De presentaties van de sprekers kan je opvragen bij Robert Crivit, 0468/13.11.73

Een foto-reportage vind je hier.

 

Verslag en foto's: Walter Decoene

walter_decoene.jpg