Vluchtelingen en asielzoekers

16 Maart 2016

Vluchtelingen en asielzoekers

Mensen worden vluchteling als ze hun land ontvluchten om verschillende redenen: klimaat, economische situatie, gezondheid, oorlog, e.a. 

Dat Europa een begeerd toevluchtsoord is komt omdat deze regio bekend staat voor zijn welvaart en relatieve politieke stabiliteit. Europa kent sinds de WO II een redelijk stabiele vrede. Maar Europa vangt niet alle vluchtelingen op. Bepaalde categorieën van vluchtelingen kunnen asiel aanvragen. Dat kan voor studenten, die kunnen aantonen dat ze over voldoende middelen beschikken om hier te leven, of voor anderen die gezinshereniging vragen of omdat hun leven in gevaar is.  

Groen wil voor vluchtelingen:

  • een humane aanpak
  • een eerlijke verdeelsleutel onder de opvanglanden

Om het probleem ten gronde aan te pakken:

  • dialoog in plaats van militaire ingreep
  • vetorecht in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties ter discussie stellen
  • een definitieve tweestatenoplossing voor Israël en Palestina
  • afbouw van de olie-financiering

De landen met vetorecht in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, VSA, Rusland en China.

 

GroenPlus voor een humane opvang van de vluchtelingen In Europa

Europa heeft zich, samen met de internationale grootmachten,  de voorbije jaren genesteld in politieke inertie  om de crisis in Syrië aan te pakken. Er werd  weinig gedaan om de oorlogsgruwel tegen te gaan. Gevolg: om allerlei beweegredenen ontvluchten de mensen hun land van oorsprong, blijft de sliert vluchtelingen aanzwellen en is zo de grootste migratiegolf sinds de Tweede Wereldoorlog. Angst is daarbij een politieke factor geworden, maar geen antwoord op deze humane catastrofe. Genereuze solidariteit is de enige uitweg. GroenPlus wil een beleid steunen dat oog heeft voor de  dromen en de moed van de vluchteling.


De vier pijlers voor de aanpak van de vluchtelingenproblematiek volgens GroenPlus

1.    Een humane aanpak. GroenPlus schaart zich achter het initiatief van de Europese groenen:

"Niet langer afschuiven van de vluchtelingenstroom, maar slimmer verdelen op basis van objectieve criteria, die niet alleen rekening houden met het vermogen van landen om vluchtelingen op te vangen en te integreren, maar ook met de voorkeur van een asielzoeker zelf. Bijvoorbeeld of er al familie in een EU-land woont.
De verdeelsleutel die gebruikt moet worden, bepaalt hoeveel asielzoekers een EU-land moet opvangen aan de hand van het aantal inwoners, de grootte van de economie, werkloosheidscijfers en het aantal asielzoekers dat een land al heeft opgevangen. Tegelijkertijd willen de Groenen dat Europa de lidstaten helpt om de deelname van vluchtelingen in de samenleving beter te organiseren, zoals hulp bieden aan vluchtelingen bij het inschrijven van de kinderen in een school of hen toegang geven tot een opleiding."

GroenPlus benadrukt ook het feit dat vluchtelingen recht hebben op een veilige, menswaardige opvang en dat Europa zich daarin zonder uitzondering solidair moet opstellen. GroenPlus wil geen  harteloze, boekhoudkundige berekening, wel een solidair beleid dat mensen wil opvangen in plaats van hen terug te sturen.

2.    Een diplomatieke oplossing in Syrië en in het Midden-Oosten.

Een militaire oplossing leidt tot nog meer geweld en verdeeldheid. Nu al zijn er duizenden onschuldige burgerslachtoffers in de regio. Uit angst en wanhoop ontvluchten hopeloze mannen, vrouwen en kinderen hun geboorteland. Naburige landen van Syrië en ook Europa proberen de vluchtelingen op te vangen. Al bij al gaat het om meer dan 4 miljoen vluchtelingen in de regio en nog eens meer dan 4 miljoen in Europa.
Duizenden landmijnen maken nog eens onnodige slachtoffers.  
Alleen gesprekken met alle betrokken partijen om tot een blijvend staakt-het-vuren en daarna tot een vreedzame oplossing te komen zijn de enige remedie om uit de impasse te geraken. Dat daarbij de wapenleveringen aan de belligerenten moeten  worden stopgezet is de vanzelfsprekendheid zelve.

Daaraan gekoppeld is een definitieve tweestatenoplossing voor Israël en Palestina een noodzaak. De bezetting van Palestina dient zonder voorwaarden te worden stopgezet en de bezetters dienen het Palestijns gebied te verlaten.

Op middellange termijn: afbouwen van de olieproductie (rechtstreeks en onrechtstreeks: de grote geldschieter van de oorlogsmachine). Er zijn immers haalbare oplossingen om de regio van voldoende energie te voorzien.

3.    Niet terugsturen naar Turkije

Geen oplossing. Turkije kan daarenboven de veiligheid en de waardige levensomstandigheden van de vluchtelingen niet garanderen. Misbruik en uitbuiting van de vluchtelingen door de Turkse ordehandhavers zijn ook geen uitzondering. Geen harteloze, boekhoudkundige berekening om de vluchtelingen terug te sturen, wel een solidair beleid dat mensen wil opvangen.
 

4.    Samenstelling van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties grondig aanpakken

De samenstelling van de Veiligheidsraad is aan een grondige herziening toe. Het vetorecht van de permanente leden  (China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk) moet grondig ter discussie worden gesteld. Het kan niet langer dat één enkel land zijn negatieve stempel op het wereldgebeuren kan drukken.

 

Meer info:

ORBIT is een vzw die thuis is in de wereld van diversiteit en migratie.

Orbit over een rechtvaardig migratiebeleid.