Verpakking duurzamer in een circulaire economie

18 Juni 2018

Verpakking duurzamer in een circulaire economie

De initiatiefnemers van Plastic Attack en Mei Plasticvrij verdienen een pluim

De initiatiefnemers van Plastic Attack en Mei Plasticvrij verdienen een pluim, want het probleem van plastic afval met als ultiem probleem de micro-plastics kwam op deze manier in ieders aandacht. Het gebruik van plastic op fossiele basis dient in alle sectoren herdacht. Sinds 1950 is er 8,3 miljard ton plastic geproduceerd! Verpakkingen herdenken is prioritair want het kortstondig gebruik ervan zorgt wel voor een eeuwenlange milieubelasting.

In functie van het (naoorlogse) supermarkt-systeem werd voorverpakken een must. Die gigantische stroom  aan verpakking kanaliseren we via recyclage, maar dat heeft zijn beperkingen en houdt de fossiele plastic wereld in stand. Het kan ook anders door te winkelen in verpakkingsvrije winkels! (Er zijn een 10-tal in Vlaanderen) Verder kan men selectief de producten kopen die enkel verpakt zijn in composteerbare verpakking (karton, cellulose en composteerbare plastics). Daardoor kan  de verpakking circulair binnen het ecologisch systeem blijven (cradle to cradle).

 

Dat vraagt dan wel een bewustere aanpak van iedereen.

  • De producenten dienen te kiezen voor geen of andere verpakking. Er zijn alternatieven en verdere research is gaande. Er zijn composteerbare organische plastics bv op basis van zetmeel, ( vb. PLA), maar evengoed composteerbare op basis van olie (vb. PBAT). Er zijn ook biologische plastics die niet composteerbaar zijn (vb. bio-PE)
  • Wij, consumenten, kunnen dan de verpakking zo veel mogelijk hergebruiken en nadien in het compost-circuit brengen. We hebben dan wel de juiste info nodig! Het label ‘Home OK-compost’ op verpakking verwijst naar de eigen composthoop. Met het label ‘OK-compost’, of ‘Industrial-OK-Compost’ dient het opgehaald, maar hoe? Daar stropt de stroom, want:
  • De afvalbeheerders zijn bezorgd dat composteerbaar plastic in het recyclage-circuit van gewoon plastic geraakt, en ook dat het bij het GFT komt, omdat daarin dan weer geen foutief gewoon plastic terecht mag komen. ‘Het aanbod is ook te klein om het apart te behandelen.’ Dus wordt het momenteel gewoon verbrand bij restafval.
  • De overheid kan die selectieve ophaling eisen en de regels bepalen/verstrengen voor heel de kringloop. Er zijn EU –rapporten rond bio-plastics en plastics in een circulaire economie, en tevens maatregelen tegen zwerfafval, met wel een veel te verre streefdatum in 2030. Waarom niet 2019, gezien de urgentie? Durft onze overheid die uitdaging aangaan?
  • Uiteraard mag het gebruik van organisch materiaal voor verpakking niet ten koste is van de voedselproductie. Maar dat is-ook volgens EU-O.K.: Men gebruikt meestal restmateriaal zoals stengels, etc.

Met zijn allen waren we niet bewust van de weg van plastics naar micro-plastics in zee. Het stoppen ervan is nu urgent. Mei Plasticvrij bewijst dat sturing van onderuit mogelijk en nodig is naast die van bovenuit. Elke partij dient nu consequent te handelen, ook wij, consumenten. Winkelen wordt zo een heel ander verhaal door niet meer te kiezen voor producten in gewone plastic verpakking.

Een kortere of meer zelfvoorzienende keten uitbouwen is nog idealer.

 

 

 

Etienne Hoeckx

 

 

-