Thuis blijven wonen en mantelzorgcafé

15 April 2017

Thuis blijven wonen en mantelzorgcafé

Inspiratiedag van GroenPlus : Leeftijdsvriendelijke gemeente

Lokale mandatarissen over op de inspiratiedag van GroenPlus (1 april 2017 GroenPlus) : Leeftijdsvriendelijke gemeente

Lieve Stallaerts is districtsschepen in het district Antwerpen. Ze is bevoegd voor cultuur en senioren. Antwerpen is namelijk de enige stad in België die bestaat uit een centraal bestuur (college en gemeenteraad) en 9 zelfstandige districten met een eigen verkozen raad, eigen bevoegdheden en een eigen budget. De bedoeling van de zogenaamde decentralisatie is om het beleid dichter bij de mensen te brengen.

"We hebben beperkte bevoegdheden. Enkel bevoegd voor het lokale: lokaal cultuurbeleid, lokaal seniorenbeleid, heraanleg van lokale straten en pleinen, e.d.Omdat ons district zo'n 200.000 inwoners telt, is het heel wat. Maar zorg voor senioren hoort daar niet bij. Dat behoort bij het Zorgbedrijf. Het OCMW is stadsbevoegdheid.

INZETTEN OP PARTICIPATIE

We hebben als districtscollege gekozen om zwaar in te zetten op participatie in allerlei vormen. We zijn het meest trots op onze burgerbegroting, een primeur voor België. Elk jaar laten we alle bewoners van het district beslissen over 10% van de begroting. Dat gaat om 1,1 miljoen. Iedereen kan mee kiezen op welke thema's meer moet ingezet worden zoals betere fietspaden, meer huiswerkbegeleiding en hoeveel geld van die 1,1 miljoen € naar elk van de gekozen thema's gaat. Daarna kan iedereen projecten indienen. Als die projecten gekozen worden door de bewoners, voeren wij die uit. We zijn in 2017 aan onze vierde jaargang bezig. Elk jaar wordt er geld ingezet op langer thuis wonen'.

LANGER THUIS WONEN

Omdat dit thema strikt gesproken niet onze bevoegdheid is, was het even zoeken naar goede projecten. We kozen onder meer voor het project 'Blijf thuis'. Acht op de tien senioren geeft aan liefst thuis te willen blijven wonen, maar woont vaak in een verouderde woning die niet beantwoordt aan het comfortniveau van vandaag. Om hieraan tegemoet te komen, zetten Zorgbedrijf Antwerpen en het district Antwerpen het proefproject 'Blijf thuis' op: senioren kunnen hun woning laten aanpassen zodat ze er langer comfortabel kunnen blijven. Veel senioren willen hun woning misschien aanpassen maar zien op tegen de rompslomp of vinden hun weg niet om alles op een goede manier in gang te zetten. Zorgbedrijf Antwerpen kreeg van het district middelen. Ze gaan langs bij de senioren, adviseren hoe ze hun woning ergonomisch en toekomstgericht kunnen inrichten met kleine of grote ingrepen en volgen alles op. De klant heeft één aanspreekpunt.Een medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen begeleidt en adviseert voor, tijdens en na afloop van de werken. De plannen, de contacten met de aannemer, een tijdelijke woning als dat nodig is: alles wordt geregeld. Ook in een huurwoning kunnen trouwens heel wat verbeteringen worden aangebracht zonder te verbouwen. In een overzichtelijke brochure staat ook alles wat je moet weten als je je ( te grote woning) zo wil aanpassen dat er in de vrijgekomen ruimtes een jong gezin, studenten, starters komen wonen.

MANTELZORGCAFÉ

Een ander project onder impuls van de burgerbegroting is het Mantelzorgcafé. De eerste 2 jaar was dat vooral een namiddag voor mantelzorgers, met muziek, informatie, opvang voor de zieke of oudere, gesprekken met bekende mantelzorgers en mogelijkheid om achteraf samen te eten. In de maanden daarna meerdere sessies, bijvoorbeeld: leren tillen zonder dat je rug er onder lijdt, welke premies zijn waar verkrijgbaar, hoe zorg je als mantelzorger ook goed voor jezelf, zodat je het volhoudt. Een belangrijke steun voor de talrijke mantelzorgers in ons district.

Uitgaan van mogelijkheden, niet van beperkingen

Een oudere mens kan nog veel en heeft niet allen zorg nodig. Senioren vergeten dat ook soms. Allen hebben ze veel ervaring en deskundigheid. Heel wat van die ervaring wordt nu opnieuw gewaardeerd door de jongeren. Denk maar aan verloren gegane beroepen, verhalen over hoe het er vroeger aan toe ging, recepten die wat in de vergetelheid zijn geraakt en nog zoveel meer.

Ik hoop dat senioren vanuit hun eigen ervaring en beleving jongeren attent blijven maken op de gruwel van de oorlog. Dat is namelijk niet zoiets als een computerspelletje of een spannende film tussen de goeden en de slechten maar een litteken in vorige generaties. We moeten ook beseffen dat wie zijn geschiedenis niet kent, gedoemd is om ze te herhalen.

We maken er in het district een punt van om ons aanbod naar senioren uitdagend en interessant te maken. Enkele voorbeelden:

  • Korenproject: voor het vierde jaar op rij gaat een professionele koorleider aan de slag met wie graag zingt. Iedereen kan zich inschrijven. Er worden repetities georganiseerd en het mondt uit in een voorstelling in De Singel.
  • Dansproject: een traject van een aantal lessen hedendaagse dans voor senioren. Hedendaagse dans is een creatieve manier van bewegen: je oefent kracht en coördinatie, je houdt je spieren wakker en je botten sterk. Ook hier wordt gewerkt naar een voorstelling: samen met het korenproject in De Singel.
  • Tabletcafé's: senioren leren met een tablet omgaan. Dat kan op eigen tablet of op de tablets die wij ter beschikking stellen.

Lieve Stallaert, Districtsschepen Antwerpen voor cultuur, senioren en sociale zaken, Lange Gasthuisstraat 21 - 2000 Antwerpen

[email protected] - mobiel: 0479 316 864