Tender Loving Care - bespreking Kris Merckx

01 Augustus 2017

Tender Loving Care - bespreking Kris Merckx

Het boek Tender Loving Care beschrijft de ervaringen van Emmanuella Van Paemel - zeg maar: lijdensweg - in vier verschillende ziekenhuizen, drie in Antwerpen en een in Gent. Het begon met baarmoederhalskanker, gevolgd door een ernstige, weinig bekende spierziekte, zware longontsteking en vervolgens nog twee kankers (keel, borst). Gevolg: in totaal elf maanden hospitalisaties.

Ze had positieve ervaringen met gezondheidswerkers, maar ook veel negatieve zoals gebrek aan empathie en misprijzen, brutale communicatie, onkunde. Die laatste ervaringen vat ze samen onder de noemer deshumanisering of ontmenselijking van het ziekenhuiswezen. Ze beschrijft in dit boek hoe ze zich daartegen verzette. Dat alles in een straffe en soms ironische taal, vaak met literaire allures. Dat haar nicht, de schrijfster, Monika van Paemel aan de eindredactie meewerkte zit daar allicht voor wat tussen. 

Maatschappelijk probleem

Monika van Paemel zegt dat dit document humain verplichte lectuur zou moeten zijn voor al wie de zieke mens bijstaat. In  de eerste plaats voor de ziekenhuismanagers. Die sturen ons na een ziekenhuisverblijf wel een elektronische tevredenheidsenquête, maar dit verhaal van een patiënte die bijna een jaar in ziekenhuizen verbleef kan hen in een klap zoveel meer leren. 
Ook over de oorzaken van al die beschreven pijnlijke toestanden zoals besparingen op personeel, vooropstellen van geldgewin, niet luisteren naar de mondige patiënt en familie die op de internetzee ook nuttige dingen kunnen vinden, controle van doorstroomtijden bij raadplegingen. 

Emmanuelle viseert niet zozeer de individuen. Zij stelt dat ze ook maar slachtoffer van een maatschappij die al lang het noorden kwijt is zijn. Het gaat niet over enkelingen, maar over een maatschappelijk probleem en nog geen kleintje ook.

 

Veerkracht
Na lezing ben ik overtuigd dat dit boek ook aan mensen met zulke ziekten moed en inspiratie geeft, want Emmanuelle was met haar veerkracht en assertiviteit op vele vlakken een inspirerend voorbeeld. Aan ons allen de taak om te strijden voor een maatschappij waar de haar dierbare principes van 'Tender loving care' de algemene maatstaf worden. 
Illustratie

Het boek is geïllustreerd met een paar honderd vaak grappige cartoons. En met de teksten en youtube-links van liederen waaraan een zieke mens wat kan hebben: van Leonard Cohen, Edith Piaf ('La vie en rose'), Sandra Kim ('J'aime la vie'), Ramses Shaffy ('We zullen doorgaan!) en zelfs de Strangers ('Antwaarpe').

Kris Merckx

 

Het boek kan besteld worden bij de echtgenoot van Emmanuelle
[email protected] .