Studiereis Kopenhagen en link met Zimbabwe

23 Augustus 2017

Studiereis Kopenhagen en link met Zimbabwe

Vergis je niet. Reizen met Groen Plus betekent een druk programma van begin tot einde. Vol met ontmoetingen, bezoeken en in Kopenhagen zelfs twee dagen op de fiets van het ene einde van de stad naar het andere. Zo bracht GroenPlus een bezoek aan burgerbeweging en politieke partij ALTERNATIVET in Kopenhagen. Rond zes trefwoorden legde voorzitter Nilas Bay-Foged van de pas in 2013 in het openbaar gepresenteerde politieke beweging uit waar ALTERNIVET voor staat.

 

De zes ALTERNATIVET-basiswaarden

 • Courage - MOED
 • Generosity - MILDHEID - VRIJGEVIGHEID - EDELMOEDIGHEID
 • Transparency - DOORZICHTIGHEID - OPENHEID
 • Humility - BESCHEIDENHEID - DEEMOED
 • Humour - HUMOR
 • Empathy - INLEVINGSVERMOGEN

De praktijk vertrekt vanuit de stevige overtuiging dat alle mensen, ongeacht status en afkomst en beschikbare tijd, een unieke bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van de samenleving: de polis. Politiek in de echte zin van het woord betekent op alle vlakken dynamisch, participatief meewerken aan verandering. De voorzitter van ALTERNATIVET zegt dat er geen tijd gestoken werd in het vinden van een naam, noch in het bedenken van een logo. Gewoon de A met een punt achter.
"Morgen doen we mee met de Pride in Kopenhagen en dan krijgt de A de regenboogkleuren" zegt hij en hij legt uit dat de door hen gebruikte methodes uitgaan van respect en overleg en creativiteit.

Spelregels ALTERNATIVET

 • We geven aandacht aan zowel voors als tegens van argumenten en actieplannen
 • We luisteren meer dan we praten, en we ontmoeten politieke tegenstanders op hun eigen terrein ("sta eens in mekaars schoenen") - goede oplossingen bereik je samen
 • We benadrukken onze kernwaarden, en verbergen ons niet achter "economische onvermijdelijkheden" of eenmalige statistieken
 • We zullen openlijk toegeven als we geen antwoord hebben of als we ongelijk hebben gehad.
 • We nemen enkel deel aan gesprekken en debatten waar echt ruimte is voor discussie, en daar zijn we nieuwsgierig naar en respectvol voor elke persoon met wie we debatteren
 • We kennen niet alle antwoorden, en argumenteren open en gebaseerd op feiten over de politieke visie van ALTERNATIVET, wetende dat acties belangrijker zijn dan woorden.
Herinneringen aan Zimbabwe

De oproep voor betrokkenheid deed in mijn herinnering beelden opduiken uit onze jaren wonen en werken in Zimbabwe. President Mugabe ontketende in het nieuwe millennium een onteigeningsgolf die tot een totale economische instorting leidde. En toch ontstond daar in 2000 een beweging (zoals ALTERNATIVET maar niet politiek) op dorpsniveau met een wereldwijde uitstraling. Toeval of niet, maar grondlegster Marianne Knuth is geboren in Zimbabwe als dochter van een Deense boer en een Zimbabwaanse moeder. Ze studeerde toegepaste economie in Kopenhagen en ontdekte daar dat haar ziel niet kon leven met werken in de economie van het Westen. Wel bij haar echte wortels in het dorp van haar moeder en grootouders op 25 km van Harare. Zo ontstond KUFUNDA (levenslang leren in Shona) Village.

Kufunda Village

Het dorp groeide in en rond de vroegere boerderij van haar ouders. Het oude met grote rotspartijen getekende landschap werd gekenmerkt door ronde huisjes, composttoiletten, een permacultuurtuin, een kleuterschool en een lagere school, een waterwinningsysteem gekoppeld aan de recyclage van afvalwater, grote ronde ontmoetings- en eetgelegenheden. Kortom, een plek met een ongelooflijke uitstraling.

Voor een breed scala aan training oefenden we benaderingen en methodieken in als de ART OF HOSTING, FLOW GAME, OPEN SPACE TECHNOLOGY, WORLD CAFÉ ... Mensen uit Denemarken en de Verenigde Staten en Zuid Afrika kwamen over om hun ervaringen te delen. We maakten kennis met de weduwe van Steve Biko in zo'n Art of Hosting training. Ik herinner me diep geroerd een week met grootmoeders en grootvaders uit de wijken rond Harare die zorgden voor de kinderen van hun door AIDS overleden zonen en dochters. Op een bepaalde avond dansten we spontaan samen de vrijheid van kunnen delen en samen dragen. De samenleving in Afrika bestaat van oudsher uit dorpen (van vader op zoon) bestuurd door "Chiefs". KUFUNDA startte met de Chiefs uit de omtrek een proces van reflectie om te "zien" en elkaar te steunen in een brede toekomst en zorg voor de dorpen. In de benauwende politieke realiteit van Zimbabwe een ongelooflijke uitdaging. De koloniaal versterkte patriarchale macho dominantie wordt doorbroken met een langlopend leerproces van vrouwen die elkaar ontmoeten en leren hoe ze met planten en kruiden en zelfzorg sterk kunnen worden en blijven. Kijk zeker eens op hun attractieve website met een massa aan foto's (of http://www.kufunda.org/)

     

Mia Goos en Michel Triest