Seniorenbeleid in Kontich (2013-2017)

13 April 2017

Seniorenbeleid in Kontich (2013-2017)

Kontich is een randstedelijke gemeente van 21000 inwoners, waarvan 4200 65-plussers en 1000 80-plussers.  

Veilige infrastructuur via participatie

De gemeente Kontich werkt aan vlakke en doorlopende voetpaden, verhoogde bushaltes, en G-parkeerplaatsen. Om voldoende rust- en zitbanken te voorzien schakelden we de seniorenraad in.

Bij aanvang troffen we een seniorenraad aan die drie uitstappen en één seniorenfeest per jaar organiseerde. De adviesfunctie was haast onbestaande. Met een nieuwe, kundige voorzitter zette de raad enkele belangrijke stappen voorwaarts. Zo adviseerden ze eerst over het model van de publieke banken en nadien lokte we bij alle seniorenverenigingen locatievoorstellen uit waar we de nieuwe banken zouden plaatsen. Inmiddels zijn die allemaal gerealiseerd. De leden van de seniorenraad ervaarden welke constructieve en effectieve rol ze kunnen spelen voor de gemeente.

 

Aangepaste woonvormen in elke woonkern

Kontich telde in 2013 300 assistentiewoningen uitsluitend in het centrum van de gemeente. Inmiddels is het aantal opgetrokken naar 466, gespreid over alle woonkernen. Mensen die naar een assistentiewoning verhuizen, verkiezen om in hun eigen wijk te blijven wonen.

We creëerden vijf kamers kortverblijf zodat zorgbehoevende thuiswoners enkel dagen opgevangen kunnen worden. Bvb als de mantelzorger niet beschikbaar is. De zorg in het kortverblijf bootst de thuiszorg na, zodat de vaste gewoontes en vaardigheden van de patiënt zo min mogelijk onderbroken worden.

Er komt een nieuw woonzorgcentrum in de Altenawijk. Daarbij verkleinen we de kloof tussen behoefte (270 bedden) en aanbod (90 bedden) met de helft. We komen dan uit op 180 bedden voor intensief zorgwonen.

Het voormalige klooster van Kontich Kazerne zal de huisvestingsmaatschappij herinrichten tot zeven aangepaste sociale woningen voor senioren in een collectieve woonvorm. Naast hun persoonlijk appartement met kleine keuken en badkamer, zullen zij beschikken over een grote gezamenlijke leefruimte met keuken én een grote badkamer waarin een verzorger de persoon in kwestie kan bijstaan.

 

Functies verweven

 

Omdat er vele kandidaat-investeerders voor assistentiewoningen waren, konden we de lat hoog leggen. We vroegen hen om ruimte op hun perceel te laten aansluiten bij de publiek ruimte.

Bands, de investeerder in assistentiewoningen aan Keizershoek maakt een deel van hun project publiek groen en sluit deze aan op het wandelgebied oude spoorwegberm.

Het woonzorgcentrum Altena staat een stuk park af dat we integreren in het publieke Altenapark. Bovendien stellen ze hun tuin open als een stilteplek voor de mensen uit de buurt.

We overleggen om de wijkbibliotheek van Waarloos te integreren in het nieuwe complex van assistentiewoningen.

De nieuwe assistentiewoningen in de Tuinwijk stellen hun ontmoetingsruimte open voor de wijk.

 

Joost Fillet Schepen

[email protected]