Resolutie Zorg voor Ouderen goedgekeurd door EGP

08 Juni 2022

Resolutie Zorg voor Ouderen goedgekeurd door EGP

Resolutie "Zorg voor Ouderen"

Op zondag 5 juni werd de resolutie Zorg voor Ouderen met overgrote meerderheid aanvaard door de EGP (Europese Groen Partijen) op hun Council in Riga. De resolutie werd ingediend door de Vlaamse Groendelegatie (met speciale dank aan Deniz Agbaba) en met steun van GroenPlus. ENGS, een Europees netwerk voor groene senioren, waarvan ook Groenplus lid is, amendeerde de resolutie met een heel aantal voorstellen komende van ENGS-leden uit Duitsland, Finland, Zweden en Oostenrijk.  Omdat ENGS zelf (nog) geen stemrecht heeft in de Council, werden de voorstellen doorgegeven aan andere delegaties. De Finse delegatie pikte ze op, samen met Frieda Jans en Jan Steurs van de Vlaamse delegatie. De volledige resolutie met het merendeel van de amendementen werd goedgekeurd. 

De hele resolutie kan je hier lezen: https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/6.%20Adopted%20resolution_The_Care_of_Older_Persons.pdf

Zorg_voor_ouderen_afb3.jpgIn een dankwoordje herinnerde Irmgard Seidler (Oostenrijk) in naam van ENGS er aan dat het hoog tijd wordt dat de VN een conventie voor de rechten van ouderen opmaakt. ENGS vroeg aan EGP daarvoor te pleiten.

Wat betekent deze resolutie nu in praktijk?

Het is een klein stapje maar symbolisch wel belangrijk.

Zorg_voor_ouderen_afb2.jpg

Een resolutie is een tekst die door de Europese Groenen is opgenomen als ideeënrichtlijn voor Europese Groen parlementairen en mandatarissen gedragen door alle Groen partijen. Ze kunnen hieruit putten voor hun parlementair werk. Hopelijk nemen ze het ter hand.  Het is al heel wat dat dit op de  agenda kon komen en nu als richtlijn kan dienen. 

Kris Fierens
Vice en schatbewaarder ENGS