Realisaties in Zwijndrecht

02 Mei 2017

Realisaties in Zwijndrecht

Duofietsen met dementerenden, fietsen op street view, een veilige dwaaltuin, gebruik van openbaar vervoer... 

Duofietsen met dementerenden, fietsen op street view, een veilige dwaaltuin, gebruik van openbaar vervoer... Op de inspiratienamiddag over (1 april GroenPlus) licht Chris Vermeulen Leeftijdsvriendelijke gemeente enkele mooie realisaties in Zwijndrecht toe.

Duo fietsen op tandems en street view

Begeleid Bewegingsproject met fietsBuddy's (BBB) voor dementerende bewoners van Zwijndrecht is een eenvoudig fietsproject. Met de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers stimuleren we dementerende inwoners om meer te bewegen. Wij hebben in 2011 een aantal tandems gekocht die kunnen gebruikt worden om met  dementerenden te gaan fietsen. Altijd vertrekkende vanuit het WZC waar zowel de dementerenden als hun familie zullen opgevangen worden.

Hierdoor kunnen we een aantal doelstellingen realiseren:

 • Voorkomen dat dementerenden en hun omgeving geïsoleerd raken of hen desgevallend uit hun isolement halen.
 • Dementerenden zinvol (re)activeren
 • Dementie bespreekbaar stellen in de lokale leefgemeenschap
 • Dementie uit de taboesfeer halen
 • Familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers van dementerenden informeren en begeleiden daar waar nodig.
   
Dwaaltuin

Bij het ontwerp van het nieuwe WZC en de aanleg van de omgeving was ecologie niet het enige uitgangspunt. Wij wilde een zo energieneutraal mogelijk WZC in een mooie groene omgeving dat tevens een belangrijke rol kon spelen in de beleving van de bevolking van de gemeente.

Naast het feit dat we de tuin mee invoegen in het te ontwikkelen dorpspark in het centrum van de deelgemeente Burcht, en dus ook voor iedereen toegankelijk voorzien wij een aantal specifieke stukken voor de oudere en dementerende in onze gemeente. Er is een bewegingstuin en een dwaaltuin voor dementerenden. Dit is een op een veilige natuurlijke wijze afgesloten stuk van de tuin/park waarin de dementerende bewoners van het WZC en andere externe patiënten vrij kunnen rondwandelen zonder dat ze zichzelf in gevaar kunnen brengen. Ook wordt door de keuze van de aanplantingen en de bloemen zoveel mogelijk hun zintuigen en waarnemingen geprikkeld. De rustplaatsen creëren een aangename sfeer.

Tovertafel

Daarnaast hebben wij een zogenaamde tovertafel aangeschaft waar dementerende bewoners rond kunnen plaatsnemen en zij op een speelse manier actief bezig kunnen zijn.

Voor de geïnteresseerden kan een mooie presentatie hiervan worden teruggevonden op You tube. Intikken van de term tovertafel volstaat.

De Lijn

Sinds de afschaffing van het gratis abonnement voor 65 plussers hebben wij volgende regeling ingevoerd:

 • Tot 25 jaar abonnement gratis
 • Tussen 25 en 65 jaar betaal je voor een abonnement 28 euro en betaalt de gemeente de rest
 • Boven de 65 betaal je aan de Lijn 52 euro maar mits voorlegging van je betaalbewijs betaalt de gemeente het verschil tussen 28 en 52 euro terug.
 • Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is het abonnement altijd gratis. Dit wil dan ook zeggen dat 65-plussers dan 52 euro terugbetaald krijgen wanneer zij aan deze voorwaarde voldoen.  

Chris Vermeulen

Schepen

[email protected]