Onderzoekers vinden enzym dat plastiek afbreekt

28 Mei 2018

Onderzoekers vinden enzym dat plastiek afbreekt

Wetenschappers hebben louter toevallig een enzyme ontdekt dat plastieken drinkflessen afbreekt. Deze doorbraak kan ertoe bijdragen dat de wereldwijde plastiekvervuiling wordt teruggedrongen en dat voor het eerst de grondstof van de  plastiekflessen volledig kan worden herbruikt.  

Dit nieuw onderzoek kwam op gang dank zij de ontdekking in 2016 van de eerste bacterie die op natuurlijke wijze was gemuteerd om plastiek als voedingsbron te gebruiken. Deze ontdekking werd gedaan op een grote plastiekvuilnisbelt in Japan (zie foto).

Een internationaal onderzoeksteam heeft het enzyme uit de bacterie kunnen extraheren en analyseren, maar daarbij heeft men zelfs een verbeterde versie van het enzyme kunnen maken dat nog sneller het bestanddeel PET (polyethyleen teraphtalaat) afbreekt, waaruit de meeste plastiekflessen gemaakt zijn. Het mutant enzyme begint na enkele dagen het plastiek af te breken, d.w.z. dat alle polymeerkettingen worden herleid tot de basismonomeren, die terug herbruikt kunnen worden om nieuw plastiek te maken. Het afbraakproces dat normaal eeuwen duurt wordt hierdoor gereduceerd tot enkele weken. Een bijkomend groot voordeel is dat er niet langer naar aardolie moet geboord worden om nieuwe plastiekflessen te produceren. 

Echter, de huidige manier van recyclage van plastiekflessen is allesbehalve om nieuwe flessen te maken. De flessen worden ofwel gebruikt als bouwmateriaal of soms ook om er halfdoorschijnende vezels van te maken die gebruikt worden in kleding en tapijten. Het nieuw enzyme laat toe om het PET-plastiek te recycleren tot nieuw perfect doorschijnend PET-plastiek dat bruikbaar is voor flessen.

Helaas moet er worden opgebokst tegen de economische realiteit dat het nog steeds veel goedkoper is om PET-plastiek te produceren uit aardolie i.p.v. afvalplastiek te recycleren. Zoals steeds moet hier geen heil verwacht worden van het zgn. zelfcorrigerend vermogen van de vrije markt economie! Enkel regulerend optreden van overheden, liefst op supernationaal vlak zoals door de EU, de VS en zeker China kan hier het nodige soelaas brengen, net zoals dat nodig is gebleken om de klimaatverandering een halt toe te roepen.