Overlijden Luc Lotigiers

24 Augustus 2020

Overlijden Luc Lotigiers

Op 12 augustus overleed Luc Lotigiers na een lange ziekte.  

Luc engageerde zich samen met zijn partner Nel binnen Groen en GroenPlus.
Eerst in Antwerpen later in Knokke waar Luc en Nel woonden van 2011 tot 2019.

Ze waren beiden bestuurslid van de groep van Groen Knokke-Heist en richtten er een Groen-Plus kern op.
Een zeer actieve kern die lezingen organiseerden, acties voerden…

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018 waren ze GroenPlus kandidaat op de lijst van Groen Knokke.

De laatste jaren ging de gezondheidstoestand van Luc achteruit. 
In augustus 2019 verhuisden ze naar Zoersel waar Luc hulp kon krijgen in een meer gespecialiseerde RVT.
Enkele weken terug schreef Nel nog het zo erg te vinden dat ze door de coronamaatregelen, enkel nog via het gesloten raam contact had met haar Lieve Luc.

Luc beschikte over een groot gevoel voor sociale rechtvaardigheid en een diepe bekommernis voor milieu, natuur en medemensen. Hij was muzikaal en ook erg humoristisch.

GroenPlus wenst zijn levenspartner Nel, zijn kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.