Ouderenzorg mag niet gericht zijn op winstbejag

21 November 2018

Ouderenzorg mag niet gericht zijn op winstbejag

Ouderenzorg is geen gewone koopwaar, maar zorg, een thuis voor kwetsbare ouderen

Voor de tweede keer op twee jaar tijd kijkt de Vlaamse regering roerloos toe terwijl een rusthuizenkoepel in de uitverkoop wordt gezet. Na Senior Assist, gaat men nu op zoek naar een koper voor Armonea, die 7.000 mensen te werk stelt en aan duizenden ouderen zorg verleent. De vraag is welke de nieuwe eigenaar wordt en hoe die met de zorg in de rusthuizen zal omgaan. Groen maakt zich zorgen over de commercialisering van de zorg.

“Dit is geen gewone koopwaar, maar zorg, een thuis voor kwetsbare ouderen. Organisaties die winst voorop stellen horen niet thuis in de zorgsector, het is aan de Vlaamse Regering om maatregelen te nemen om die zorgbehoevende ouderen te beschermen”, stelt Elke Van den Brandt, parlementslid. Ze roept de Vlaamse regering op om de rol van private spelers in de zorg duidelijk af te bakenen.
 
“De overheid heeft te weinig visie over de rol van private spelers in de zorg. Nochtans is de sector voor een belangrijk deel met subsidies gefinancierd. Er moeten duidelijkere spelregels komen over wat wel en niet kan. Private spelers kunnen een rol spelen, voor zover het doel is om goede zorg te verlenen. Wanneer winstbejag voorop komt, dreigt de kwaliteit van de zorg in gevaat te komen. Groen wil daarom dat winsten geherinvesteerd worden in de zorg. We roepen de Vlaamse regering, en in het bijzonder afscheidnemend minister Jo Vandeurzen, op om hier een wetgevend kader rond te creëren, zodat onze ouderen geen koopwaar worden”, aldus Van den Brandt.
 
Van den Brandt betreurt ook dat de ouderen het grootste slachtoffer zijn van de onduidelijke regelgeving van de Vlaamse overheid. “Het risico is dat rusthuizen in handen komen van spelers die louter winst voorop stellen. De vrees is dat daarbij minder personeel wordt ingezet, terwijl de werkdruk in de sector al zo hoog ligt. Iedereen kent bovendien de verhalen van besparingen op voeding, lakens, enzovoort bij sommige spelers. Het grootste slachtoffer daarvan zijn de ouderen, die minder service krijgen voor een te hoge factuur”, besluit Van den Brandt.

 

Elke Van Den Brandt
Vlaams Parlementslid

[email protected]
0485/61.63.15

 

Lees ook de opinie in De Tijd van Margot Cloet Gedelegeerd bestuurder van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro; zij deelt de zorgen van Elke.