Noodzaak van GroenPlus in groene beweging

22 Juni 2017

Noodzaak van GroenPlus in groene beweging

GroenPlus is belangrijk, toont de analyse van het electoraat in Vlaanderen.

GroenPlus is belangrijk, toont de analyse van het electoraat in Vlaanderen. De demografische evoluties in Vlaanderen en bij uitbreiding in West-Europa kenmerken zich door een daling van het aantal geboorten, door migratie en vergrijzing. Deze drie factoren hebben een grote invloed op onze samenleving en de politieke realiteit. De cijfers, die met deze factoren gepaard gaan, zijn uniek in de geschiedenis. De bevolkingspiramide ziet er steeds minder uit als een piramide. Meer dan 50% van de bevolking in onze steden heeft een migratieachtergrond en de groei van het aantal 60+'ers, mede gevoed door de babyboomgeneratie, stijgt spectaculair. Lees hieronder, 

De noodzaak van GroenPlus met grafieken en tabellen (pdf-bestand).

BIJLAGE:  de-noodzaak-van-groenplus.pdf