Nieuwsbrief 17 februari 2021

19 Februari 2021

Nieuwsbrief 17 februari 2021

Nieuwsbrief 17 februari 2021

20210217_afb2.jpg17 februari 2021

 

 

 

 

Lieve GroenPlusser,

 

In deze nieuwsbrief:


Weten jullie nog … voorjaar 2020?

De start van het ‘Blijf in uw kot’ tijdperk.

Met de intrede van de lente kwam ook het coronavirus zich moeien met onze manier van leven. Elke avond om 20.00 uur gingen we even buiten om te applaudisseren voor de helden van de zorg. Toen in juni de maatregelen versoepelden was het kwaadste achter de rug, dat dachten we tenminste.

Ondertussen zijn we één jaar verder en nog steeds domineert het virus ons leven.

Tijdens die eerste golf, voorjaar 2020, schreven we wekelijks een coronanieuwsbrief. Velen van jullie werkten mee door een eigen mening door te sturen, een gedicht, een tekening of een tof idee om tijdens de lockdown contact te houden.

Herinneren jullie nog de Doetertoedoe opdrachten van Betsie Peeters?  Een reeks opdrachten van grootouders voor hun kleinkinderen.

Misschien kan je deze opdrachten tijdens dit carnavalsverlof opnieuw van onder het stof halen: deel 1 en deel 2.

We willen niet opnieuw starten met coronanieuwsbrieven, maar roepen jullie nog één keer op. "Blijf in uw kot, kruip in uw pen". Hoe kijken jullie terug op één jaar corona? Welke lessen moeten we trekken uit deze ingrijpende periode?

 

Alvast een aantal bedenkingen van ons bestuur.

Wat vandaag opvalt is de gelatenheid bij veel mensen. De positieve solidariteit, de hoop op het #anders na corona”, is weg.

Toen we het voorbije jaar zagen hoe veel ouderen eenzaam zijn overleden in woonzorgcentra, schreven we een essay voor een andere ouderenzorg na corona.

We wilden van deze coronacrisis de ‘goede crisis’ maken, het startschot voor de ombouw van woonzorgcentra naar woonzorgwijken.  De zorg voor de meest kwetsbaren opnieuw een plaats geven in de samenleving, in plaats van aan de rand van diezelfde samenleving in anonieme grootschalige zorgcampussen.

Meer en meer wordt duidelijk dat minister Beke en de grote woonzorgcentra geen verandering willen. Op dit moment staan, als gevolg van Corona, duizenden bedden leeg. In plaats van dit moment aan te grijpen om de instellingszorg af te bouwen , maakt de minister liefst € 122 miljoen vrij om de leegstaande  bedden te blijven betalen. De leegstand in de rusthuizen wakkert de commerciële logica nog aan. In sommige rusthuizen bestaat er een premie  voor het personeel: 500 euro bij het ‘binnenhalen’ van een bewoner en nog eens 500 euro als die bewoner na een jaar nog in het centrum verblijft. Kwetsbare ouderen als handelswaar! Het is een schande, maar de politiek zwijgt.

Petitie
ouderenrechtencommissaris

De kracht van de stilstand is pijnlijk! Begoede ouderen betalen zich ondertussen blauw voor minimale zorg in ‘zorgbedrijven’. Minder begoede ouderen vereenzamen in onaangepaste woningen, zonder de nodige zorg en ondersteuning.

De recente ontwikkeling van de mutaties van het virus laat zien dat het virus ons ook -opnieuw- te snel af kan zijn. In plaats van mordicus het virus te willen verslaan, zouden we beter eens goed nadenken over de essentie van het menszijn, onze verhouding tot de natuur en de rol die we wetenschap en technologie daarin wensen te geven. 

Door het maatschappelijk debat te verengen tot de korte termijn, de maatregelen en de vaccins, verdwijnen de hoopvolle voorstellen die bij de start van de coronacrisis werden uitgewerkt. Laten we  #anders na corona# weer activeren en zo van deze crisis de goede crisis maken.

avatar_mieke_vogels.jpg

Mieke Vogels
Voorzitter


 

Afscheid van Luc Versteylen

luc_versteylen.jpgVorige week namen we afscheid van pater Luc Versteylen, 93 jaar en geveld door Corona.

Uit zijn actiegroep “ De Groene Fietsers “ ontstond AGALEV, eerst als beweging, vanaf 1977 als politieke partij. Luc werd nooit lid van de partij, hij bleef bewegingsmens maar de partij bleef zijn kind. Voor Luc is Agalev niet links, niet rechts maar averechts.

Vele GroenPlussers waren waarschijnlijk bezoekers aan “De Brouwerij in Viersel” voor momenten van bezinning, stilte en samenhorigheid.

Zijn inzichten inspireerden velen en hij speelde een bezielende rol in tal van akties.  Luc besefte al vroeg dat er aan de draagkracht van de aarde een einde zou komen.  En dat we Anders moesten GAan LEVen. Een brandend actueel thema.

In het volgende Zilverblad, dat verschijnt half maart, kan je een verhaal lezen over ontmoetingen met de eigenzinnige tedere anarchist Luc Versteylen door Mieke Vogels.
Rust zacht Luc.

Wij bieden Mieke, zijn levensgezellin, en zijn familie ons diep medeleven aan.


Congres Biodiversiteit.

Na onze wandelzoektochten in 2020 lanceren we nu in aanloop naar ons congres een fotowedstrijd

Hoe zie jij de biodiversiteit door jouw lens? Waar heb jij oog voor?

Bomen, planten, dieren, water. In de stad of op het platteland. 

Ergens tijdens een wandeling, in je eigen tuin of op jouw balkon.

Wat maakt je blij? Waar word je triest van? Een detail, een groter geheel, je krijgt alle vrijheid.

Kortom, haal het artistieke talent in je naar boven en bezorg ons je mooiste foto's ( max 5 ).

De wedstrijd loopt van 15 februari tem 1 augustus 2021.

De 3 mooiste foto's vallen in de prijzen.

De winnaars worden bekend gemaakt op ons biodiversiteitscongres in oktober 2021

Foto's kunnen gestuurd worden naar: [email protected]

Lees hier het volledige reglement


TUUT ZEI DE TREIN EN HET STATION VERTROK! 

20210217_afb3.jpg

Zowel bij De Lijn als bij de NMBS wordt momenteel onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst met respectievelijk de Vlaamse en de federale regering.

Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de twee dossiers.

De verschillen?

De  Vlaamse regering wil meer en betere trams en bussen, maar vraagt De Lijn om dit met gesloten enveloppe te doen. De liberale minister Lydia Peeters blijft geloven in besparingen op eigen kosten en rekent op een betere kostendekking, prijsverhogingen dus.

Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn zei onlangs in het Vlaams Parlement dat De Lijn de voorbije tien jaar zo’n 20 procent bespaard heeft op de eigen kosten en dat er nog heel weinig vlees op het been zit.

De Vlaamse regering moet kleur bekennen en eindelijk weer investeren in openbaar vervoer.

Op federaal niveau besliste Ecolo minister Georges Gilkinet om het aanbod aan treinen fors te verhogen door minstens één trein per half uur in elk station te laten stoppen. De federale regering wil alvast de middelen van de Green New Deal inzetten om meer te investeren in het openbaar vervoer.

20210217_afb4.jpg

De overeenkomsten?

Beide maatschappijen besparen in hun zoektocht naar efficiëntiewinsten op de zwakste gebruikers.

Zo kiest De Lijn uitdrukkelijk om de stiptheid en het aantal bussen per halt te verhogen door in de nieuwe vervoersplannen haltes te schrappen en bepaalde deelgemeentes enkel nog te bedienen via de halte aan de grote verbindingswegen. De Lijn verlaat hiermee definitief het principe van basismobiliteit, iedereen moet op loopafstand een tram of bus kunnen nemen. Ben je minder goed te been, heb je wat bagage mee te nemen…dan word je aangezet om toch maar de auto te nemen…als je tenminste over een auto beschikt. De wekelijkse uitstap naar de markt, het bezoek aan vrienden…wordt zo voor heel wat ouderen onmogelijk. De Lijn kijkt naar de gemeentes om bij te springen om de mobiliteit in de afgelegen kernen te verzekeren. Maar heel wat gemeentes kunnen of willen hier geen middelen voor vrij maken.

Daarnaast wil De Lijn de stiptheid verhogen door bepaalde (delen) lijnen te schrappen en de reiziger meer te laten overstappen. Overstappen is niet simpel voor mensen die moeilijker te been zijn, voor wie met een kinderwagen is…bovendien zijn heel wat haltes niet geschikt om gelijkgronds op te stappen.

De NMBS van haar kant besliste dan weer om in 44 stations de loketten te sluiten. De meeste mensen hebben een abonnement of kopen een ticket online, luidt het. Zowel De Lijn als de NMBS ontwikkelen hun vervoersplan met in het achterhoofd de werkende Vlaming. Niet iedereen is in staat om een ticket online te kopen. Iemand die moeilijk te been is of een rolstoelgebruiker rekent zeker in kleinere stations op hulp van een personeelslid. Heel wat opstappen zijn zonder hulp niet te nemen. Of nog, wat ben je met meer treinen als je er niet op geraakt.

Ecolo minister Gilkinet onderhandelt alvast met de NMBS om de stations zonder loketten om te bouwen tot vervoersknooppunten. Dat is positief. Vanuit GroenPlus dringen we er op aan om niet alleen te investeren in meer treinen maar ook in de toegankelijkheid van de stations. Beginnen met het herstellen van alle roltrappen bijvoorbeeld, het zou al een hoopvol signaal zijn.

We willen met GroenPlus van een toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen één van onze jaarthema’s maken en blijven met die toegankelijkheidsbril op de neus, de nieuwe beheersovereenkomsten kritisch bekijken.


DEKOLONISERING VAN DE GEESTEN

Naar aanleiding van de groeiende Black Lives Matter – beweging, met haar internationale uitstraling vooral na de dood van Georges Floyd, is ook bij ons het thema van racisme en het effect van kolonialisme opnieuw aan de orde. 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, zijn we nog niet in het reine met ons koloniaal verleden, merken we. Maar we missen ook nog een postkoloniale blik. Onze samenleving is intussen een diverse samenleving geworden. Vele jongeren, Vlamingen en ook Groen vinden dat de strijd tegen racisme en discriminatie een tandje hoger mag worden geschakeld. We moeten opnieuw onze geschiedenis durven herbekijken. Dekoloniseringsinitiatieven zijn er in diverse steden (Gent, Brussel ,Oostende). Elisabeth MEULEMAN, Stijn BEX, Imade ANNOURI, Vlaamse parlementsleden van Groen, dienden een resolutie in om ook in het onderwijs meer aandacht te hebben voor de dekolonisering.

GroenPlussers zijn van de generatie die de onafhankelijkheid van Congo nog hebben meegemaakt. We dragen nog beelden mee van de onafhankelijkheidsbeweging, kennen nog missionarissen en misschien nog enkele kolonialen. We hebben de onafhankelijkheidsbewegingen in Afrika gekend en meerderen onder ons inspireerden zich daarop. Maar hebben we voldoende stilgestaan bij het koloniale systeem en de impact die dat heeft teweeggebracht op onszelf, op onze samenleving? En hoe zindert het vandaag nog na? Welk beeld hebben wij en onze samenleving daaraan overgehouden? En kunnen we dit plaatsen in zijn context? Kunnen we onze geesten voldoende dekoloniseren? Kunnen we samen met jongere generaties werken aan dekolonisering?

Binnenkort organiseert GroenPlus een webinar over dit onderwerp. De aankondiging daarvan kan je terugvinden op de website en in de volgende Nieuwsbrief.

Met GroenPlus willen we aandacht besteden aan het onderwerp en enkele aanzetten geven. Op het Nationaal partijbestuur van GroenPlus gaf André Baert, GroenPlusser van Oostende, een inleiding. Die kan je terugvinden op de website

 

 


Ecologie = sociaal = ecologie = sociaal = ecologie ….

20210217_afb5.png

 

Op vrijdag 5 februari 2021 werd Reset.Vlaanderen gelanceerd.

De klimaatcrisis aanpakken, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de sociale ongelijkheid verkleint: dat is de doelstelling van Reset.Vlaanderen.

“Bij de invoering van de lage-emissiezone bijvoorbeeld staan de standpunten van armoedebestrijdingsorganisaties vaak lijnrecht tegenover die van milieubewegingen”. “Maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: schone lucht en betaalbaar op een bestemming geraken. Wij proberen om van dat kruispunt een rondpunt te maken. Hoe kunnen we tot een oplossing komen waarbij niemand wordt uitgesloten?” 
Dat is de inzet van Reset.Vlaanderen.
Reset. Vlaanderen is een initiatief van Arbeid en Milieu én TransitieNetwerkMiddenveld. Jos Geysels is fiere voorzitter en kon tijdens de stichtingsvergadering alvast aankondigen dat ACV, Vlaams ABVV, ACLVB, Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en beweging.net partner zijn van Reset.Vlaanderen.

Het model van Reset.Vlaanderen is gebaseerd op het Donut-economie-model, dat  bij de meting van economische welvaart ook rekening houdt met ecologische en sociale aspecten. Kate Raworth die het Donutmodel uitwerkte, stak tijdens de lancering in een videoboodschap de initiatiefnemers een hart onder de riem. 

20210217_afb6.png

“We willen situaties als die van de subsidies voor zonnepanelen vermijden. Die werden vooral benut door de hoge middenklasse. De maatschappij wordt op die manier nog veel ongelijker”, aldus de initiatiefnemers.

Ook Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) tekende present op de lancering van Reset.Vlaanderen. “De tijd is voorbij dat ecologie, tewerkstelling en economie op absurde wijze tegenover elkaar worden gesteld. We streven naar een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, waarin die valse tegenstrijdigheden overstegen worden.”

Een hoopvol initiatief dat we met GroenPlus graag ondersteunen!

Meer info https://reset.vlaanderen

 


Iedereen advocaat voor het klimaat 

20210217_afb7.png

Na Nederland werd ook werd de Franse staat, begin van deze maand, in gebreke gesteld voor nalatigheid in de strijd tegen de opwarming van de aarde. NGO’s, met de steun van meer dan 2 miljoen mensen hadden deze zaak aangespannen.

Ook in België loopt een rechtzaak tegen de federale overheid en de 3 gewesten. 

In 2014 werd deze zaak aanhangig gemaakt door de vzw Klimaatzaak, ondertussen ook gesteund door meer dan 60 000 klimaateisers.  Na heel wat juridisch gehakketak is het op 16 maart 2021 eindelijk zover. 

Daarom roept de vzw klimaatzaak op om met zoveel mogelijk burgers op 14 maart op straat te komen als “Advocaat voor het klimaat”. In meer dan 100 gemeenten wordt een bijeenkomst (coronaproof) georganiseerd van 15u tot 15u30.  Meer info over de actie en de vzw klimaatzaak vind je op https://www.klimaatzaak.eu/nl

 


Boek van de maand

20210217_afb8.jpg

Deze maand stelt Jef Schauwaerts, voorzitter GroenPlus Provincie Antwerpen, het boek "de limieten van de markt" voor. De auteur Paul de Grauwe herwerkte zijn eerder verschenen werk naar aanleiding van corona.

Dit zijn zijn woorden: "Ik ben enthousiast over het werk van Paul De Grauwe omdat telkens uit de doeken wordt gedaan hoe en waarom de huidige marktsystemen telkens weer leiden tot een op en neergaande cyclus. Banken in de problemen? O.k. overheid, laat de belastingbetaler maar opdraaien voor de gedolven put.

Ook de externe kosten, met name de milieukosten (delven en leegroof van de goederen die moeder natuur verstrekt) moeten in dit systeem niet in rekening worden gebracht. Ook de vervuiler (fossiele brandstof verbruikers) hoeft geen of nauwelijks taksen te betalen, inzonderheid de industriële grootverbruikers etc etc.

Heerlijk om te lezen en zo simpel dat zelfs ik het begrijp😊. Echt iets voor GROEN-leden meen ik."

Ben je zelf ook enthousiast over een boek laat het ons weten via [email protected]