European Green Seniors op het Europees Congres van Groene Partijen (Lyon)

19 Maart 2024

European Green Seniors  op het Europees Congres van Groene Partijen (Lyon)

Enkele congresgangers – deelnemers aan het debat over ‘Hoe ouderen een verschil kunnen maken in de Europese verkiezingen’.

Tijdens het weekend van 2-4  februari vond het Extended Congress European Greens plaats in Lyon.

In totaal namen een goede 1000 deelnemers deel waarvan een kleine 500 stemgerechtigden (delegaties van de diverse groene partijen). Omdat het een verkiezingscongres was, werden per lid meerdere bijkomende delegaties toegelaten. De Vlaamse Groenen waren in dit geval met een 14 mensen (normaal met 4), evenwel zonder politieke representanten. Spijtig.

Tijdens dit Congres werd ook het Manifest van de Europese Groenen gestemd. Een basisdocument voor de Groene Partijen en voor de kandidaten voor het Europees parlement.  Een studiegroep werkte gedurende een jaar aan de tekst. Daarop werden heel wat amendementen ingediend. Commissies met de ‘delegates’ (afgevaardigden van de Europese Groene Partijen) behandelden de amendementen en zochten naar een vergelijk. De uiteindelijke tekst werd op zondag goedgekeurd. Voor de liefhebbers, de tekst is terug te vinden op de website van de European Green Parties (EGP).

De European Green Seniors dienden twee amendementen in, ook al hebben we (nog) geen stemrecht. Daarvoor konden we rekenen op de  Vlaamse delegatie van Groen met ondermeer Frieda Jans. Zij dienden ons voorstel iets of wat aangepast in en met de steun van oa. de Duitse en Zweedse Groenen werden de teksten opgenomen en ook goedgekeurd.

Het eerste  amendement had betrekking tot het hoofdstuk ‘Ageing’. De tekst was te paternalistisch opgesteld en verwees te veel naar de noden van de ouderen (zorg, huisvesting,…)  en te weinig naar de participatie van ouderen in beleid. Een punt waar GroenPlus ook al eens wakker van ligt. Evenmin werd verwezen naar instrumenten en inhoud die kunnen aangewend worden om ouderen meer te bettrekken in dat beleid (zoals bv. Leeftijdsvriendelijke steden en gemeenten).

Hierbij de goedgekeurde tekst.

Tabled by Groen on request by EGS:

As Greens, we will take a stand against ageism in European policies. The group of very old people is currently the fastest growing group in Europe and we need to be demographically resilient. Therefore, we support measures that promote the inclusion of older people and their participation in policy matters, such as becoming a member in the Global Network of Age-friendly Cities and Communities of the World Health Organization."

IMG_9732.jpg

Oostenrijkse green senior met Oostenrijks parlementslid in actie.

De tweede tekst heeft betrekking op de pensioenen. Met nogmaals de klemtoon op armoedebestendige pensioenen voor alle ouderen in de EU. En met de vraag naar meer flexibiliteit (werk, leren, gezin) in de opbouw van de pensioenen.  Ook al een strijdpunt van Groen en GroenPlus.

Tabled by Groen, result of a compromise between Groen, EELV and Bündnis90/Die Grünen:

“We want poverty-proof pensions for all seniors in the EU, when they reach their pensionable age. At the same time, we encourage approaches where periods of transition between learning, working, family care, periods of unemployment, free time and retirement can take place at different ages of an individual’s life."

https://assets.nationbuilder.com/groenplus/pages/1192/attachments/original/1710845792/IMG_9732.jpg?1710845792

Engelse green senior, Erwin Schaefer, in actie.

De European Green Seniors hadden nog andere activiteiten op het programma tijdens dit congres:

  • We voerden voor het eerst een actie, nu naar aanleiding van de Europese verkiezingen, met focus op seniorenthema’s (op basis van het Manifesto van de Green Seniors). De actie leverde heel wat reacties op.
  • We organiseerden een debat rond ‘Hoe ouderen een verschil kunnen maken in de verkiezingen’, met deelnemers van diverse landen. En voor het eerst ook Oost-Europese groenen.
  • We hadden heel wat netwerkgesprekken met groene partijen en kandidaten. Het is en blijft een moeilijke opdracht om binnen de Groene Partijen meer aandacht te krijgen voor thema’s en een werking van groene ouderen.
  • Toch is er anderzijds wel meer vraag vanuit de groene vrijwilligers in diverse landen. We starten dit jaar met een aantal zoommeetings en uitwisseling voor geïnteresseerden en plannen twee webinars (zoals die van november 2023 rond Ageing en waaraan oa. ook Petra De Sutter deelnam).
  • Onze statuten werden aangepast door oa. het lidmaatschap breder open te trekken en de invloed van de landelijke groene partijen te verminderen.
  • Zo werd ook de naam veranderd : van European Network of Green Seniors naar European Green Seniors. (greenseniors.eu)

IMG_9750.jpg

op de foto: 4 dames van het bestuur (Irmgard Seidler, Christa Möller, Kirstin Andersson, Pirkko Telaranta) met Frieda Jans, delegate van Groen.

 

Kris Fierens – voor GroenPlus lid van de bestuursraad en voorzitter van de European Green Seniors .