Nieuwe stroom

23 Februari 2017

Nieuwe stroom

Tijd voor een nieuwe stroom!

Tijd voor een nieuwe stroom! Platformtekst voor de actie van 11 maart 2017

De onderschrijvende organisaties eisen:

  • 100 % hernieuwbare en betaalbare energie
  • Sluiting van de kernreactoren in Doel
  • Een sociaal rechtvaardige transitie: waardig werk voor alle 65.000 tewerkgestelden in het havengebied.

De klimaatuitdaging voor de wereld, Europa, België, Vlaanderen en Antwerpen biedt veel nieuwe kansen. Als we op tijd investeren in nieuwe schone technologieën, kunnen we in stad en haven veel nieuwe en vernieuwde activiteiten en jobs creëren. 
 
De organisaties steunen een overgang naar een 100 % hernieuwbare en circulaire productie van energie. De bedoeling is om tot een klimaatpositieve én leefbare stad en haven van Antwerpen te komen. Hierbij dienen zware en snelle investeringen gedaan te worden in (ver)nieuw(d)e en gerenoveerde industrieën en logistieke diensten in en rond de haven, zodat haven en stad leefbaar en toekomstgericht worden. Dat vergt veel investeringen + inbreng van menselijke bekwaamheid. 
 
Bovendien is hernieuwbare energie de goedkoopste vorm van energieproductie, zeker in de toekomst. Ook zonder bijkomende kosten voor ontmanteling van de kerncentrales en de opslag van het eeuwig stralend kernafval, is windenergie vaak nu al goedkoper dan kernenergie.

Sluiting van de kernreactoren in Doel 

Kernenergie past niet in een mix met 100 % hernieuwbare energie die van nature uit erg flexibel is, want wind en zon zijn in wisselende hoeveelheden aanwezig. Dit laatste dient aangevuld te worden met maatregelen zoals energiebesparing en -efficiëntie, energieopslag, flexibele centrales op basis van hernieuwbare brandstoffen die alleen draaien wanneer er onvoldoende wind of zon is, elektriciteitstransport op grote afstanden (super grid) en vraaggestuurde toepassingen (smart grid). 
 
Cruciaal is dat deze aanvullende maatregelen en installaties zelf flexibel zijn, om zo wisselende hernieuwbare energiebronnen te kunnen aanvullen. Kernenergie is het minst flexibel van allemaal. Door haar stugge en centrale productie staat ze zelfs de ontwikkeling van (vaak meer decentrale) hernieuwbare energie in de weg. Het is een belangrijke reden om de kernreactoren te sluiten in Doel en andere kerncentrales (Borssele, Tihange?). 
Dat komt bovenop alle andere redenen, onder andere in verband met veiligheid en gezondheid voor werknemers en omwonenden van kerncentrales. Dat laatste geldt des te
meer voor de kernreactoren van Doel, waarvan Doel 1 en Doel 2 gevaarlijk verouderd zijn en Doel 3 scheurtjes heeft in het reactorvat. Dit gevaarlijke nucleaire park staat vlakbij het grootste petrochemische complex van Europa, en op amper 12 km van de Grote Markt van Antwerpen. 


Een sociaal rechtvaardige transitie: waardig werk voor alle 65.000 tewerkgestelden in het havengebied 

Werknemers van kerncentrales en omwonenden moeten niet gedwongen worden te kiezen tussen de pest van klimaatopwarming en de cholera van kernenergie. Klimaatopwarming wordt niet opgelost met een ziekmakende en dodelijke technologie. Zowel de werknemers van Doel (en andere kerncentrales), als de miljoenen omwonenden hebben recht op veilig werk en propere, veilige, duurzame en betaalbare energie.
 
De werknemers van de haven en van Doel hebben recht op kwalitatief en goed gewaardeerd werk. Daarom dienen zij en hun vakbonden mee betrokken te worden bij een omschakeling van de gehele energie-infrastructuur in het algemeen en van de Antwerpse haven. De huidige werknemers zijn opgeleid en bekwaam om bedrijven met een hoog risico te beheren. Een omgeschakelde klimaatpositieve industrie heeft deze ervaren werknemers blijvend nodig. Om het draagvlak voor zulke transitie te scheppen voor de ongeveer 65.000 werknemers die in de haven werkzaam zijn, dient er voor alle werknemers van de haven, dus ook de werknemers van Doel, een garantie voor duurzaam en waardig werk voorzien te worden binnen het havengebied of binnen het eigen bedrijf. 
 
 
Organisaties: 11 maart-beweging, Greenpeace, Climaxi, Ecokot, Climate Express, Masereelfonds, Vrede, Groen, WISE, LAKA, Nucléaire Stop Kernenergie, Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie, Initiative Drei Rosen, PVDA, Geneeskunde voor het Volk, 11.11.11.
 
Steun: Fin du Nucléaire, Hart boven hard, Milieu front Eijsden, Inter-Environnement Wallonie, Act4Change, Jong Groen Antwerpen, Volterra, Ecolo, Groen Plus, Jongsocialisten, GroenLinks Maastricht, Oikos denktank, AntiAtomBonn, Milieufront Omer Wattez vzw, LEF, SAP ?