Nieuw bestuur GroenPlus Antwerpen

03 Februari 2019

Nieuw bestuur GroenPlus Antwerpen

Nieuw bestuur voor GroenPlus provincie Antwerpen

GroenPlus Antwerpen verkoos in het Fort van Duffel een nieuw bestuur. Jef Schauwaers nam als voorzitter het roer over van Rony Van Oosterwyck en Anjes Dierens en Frans Coenen meldden zich respectievelijk als secretaris en communicatieverantwoordelijke.

Het Fort (of de Redoute) van Duffel (1888) behoort tot de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Fort of redoute, de Duitsers hebben er zich in 1914 weinig van aangetrokken. Ze stuurden de 80 verdedigers een ultimatum. Eerst stribbelden die tegen, maar toen er geen versterking opdook, verlieten ze het fort, dat vervolgens door de Duitsers werd ingenomen.

Drie beslagen fortgidsen zorgden voor een korte, leerrijke rondgang. Vervolgens lichtten Nora Bertels en Staf Aerts (voormalige Groenschepenen) enkele realisaties van het vorige bestuur toe, waarvan ook Groen deel uitmaakte. In oktober 2018 scoorde Groen, met 6 gekozenen, beter dan ooit voorheen, maar  N-VA en CD&V vormden samen de nieuwe meerderheid.

Voor het volgende GroenPlusbestuur dienden zich 3 kandidaten aan. Jef Schouwaers, Anjes Dierens en Frans Coenen verantwoordden hun kandidatuur als volgt:

Jef Schouwaers (voorzitter):

‘Ik wil de goede dingen van onze vorige voorzitter meenemen, maar ook inzetten op verruiming van onze provinciale groep. Samen actievoeren, zodat GroenPlus beter wordt opgemerkt, het zal onze uitstraling versterken. Samen delen we hetzelfde gedachtegoed.’

Anjes Dierens (secretaris):

‘Een goed verslag van onze maandelijkse stuurgroep vind ik erg belangrijk. Zo worden de afspraken beter opgevolgd en verlopen de activiteiten ook vlotter. Ervoor zorgen dat iedereen mee kan en op de hoogte blijft, zo zie ik mijn taak.’

Frans Coenen (communicatie):

Als ex-provincie- en –gemeenteraadslid slaagde ik erin om Groene standpunten in de pers te krijgen. Ook wist ik veel mensen voor allerlei acties warm te maken. Met het klimaat als belangrijkste uitdaging, is het alle hens aan dek geblazen.  

 

Walter Decoene

 

Klik hier voor meer foto's