Over de godsdiensten heen

24 Juni 2018

Over de godsdiensten heen

GroenPlus is zoals de moederpartij Groen voor actief pluralisme.

GroenPlus is zoals de moederpartij Groen voor actief pluralisme. We vinden het boeiend om met elkaar in dialoog te gaan over onze levensbeschouwing. Niet om mekaar te overtuigen, maar om mekaar beter te leren kennen, waarderen… Misschien om te leren van mekaar. Iemand die daarover veel leest en nadenkt is eco-architect Etienne Hoeckx. Reageer gerust op zijn bijdrage. Wellicht krijg je een reactie van Etienne terug.

We leven in een boeiende tijd met vele kansen tot nieuwe inzichten, ook als ze ons nopen tot herinterpretaties. Uit het verleden erven we godsdiensten met mooie boodschappen maar ook agressieve of ter verdoezeling van de essentie. We constateren trouwens dat verschil in aannames spanningen geeft. Vreemd! Als we ervan mogen uitgaan dat: ‘Alle Menschen werden Brüder sein’, dan kan niemand privileges eisen omdat men ‘uitverkoren is’, of mensen veroordelen die niet ‘het juiste geloof ‘hebben. In de ‘heilige boeken’ staan wel veel zulke banvloeken!  

Bij de vele godsdiensten valt het credo op dat we een externe autoriteit, een God als een persoon dienen te behagen, want die kan ook straffen, zelfs voor eeuwig.

De Verlichting heeft grote aanzetten gegeven om ons hiervan te bevrijden door de begrippen vrijheid, broederlijkheid en gerechtigheid centraal te stellen. Dit maakt het ons nu mogelijk om collectief het volgend adagio te hanteren: dat we liefdevol kunnen handelen en denken uit eigen besef zonder dat we een externe entiteit nodig hebben of opgelegde regeltjes moeten volgen. Het buiten zichzelf stellen van een normbesef heeft nu nog vele consequenties, zoals ontkenning van de klimaatproblematiek ‘omdat God dat niet zal toelaten’, oorlogen en aanslagen, vermenging met nationalisme, dieren laten lijden omwille van oude voorschriften, etc. We hoeven niet een goede leerling te zijn van een externe autoriteit om de criteria voor ethiek te kennen. Dirk Verhofstadt geeft die aan in  ‘Atheïsme als basis van de moraal’.

Eigenlijk zijn we niet op aarde om ‘braaf te zijn’, maar om te groeien in bewustzijn. Evolueren we dan als mensheid? Zijn we daardoor toe aan andere aannames? Clare Grave legt in de ‘Integral Spiral of Developmental Waves’ uit dat  we in 5 vorige tijdsvakken evolueerden van tribaal bewustzijn naar een democratisch. Ze laten nu ook nog sporen na, maar het thema van het huidig tijdsvak is meer groeien naar integraal, multidimensionaal en holistisch bewustzijn.

Dat betekent: diepere waarden in jezelf vinden en ernaar leven, de samenhang van alles zien, het wonder van de natuur en het leven beseffen en het koesteren, leven in empathie met ieder en alles.

Er zijn vele moderne wijzen, die hierover vertellen. Wilt u namen? Edgard Tolle, Mooji, Chopra, de huidige Dalai Lama… Maar ook oude wijzen kunnen ons veel leren. Een Jezus kwam ons niet verlossen door aan het kruis te sterven maar gaf aan hoe belangrijk het is ons hart te volgen, (dicht bij de 3de chakra). (Hart voor ‘ziel’, ‘ invoelen’, ‘doorvoelde liefde’…). Dat consequent doen is een uitdaging, maar kan bv. via meditatietechnieken, contemplatie meer eigen gemaakt worden.

Maar ook verstandelijk zijn we aan nieuwe concepten toe, want moderne wetenschappers zoals Stephen Hawking tonen ons een nog wonderbaarlijkere wereld dan we eigenlijk kunnen vatten.

Als we ‘naar God luisteren’ herinterpreteren als ‘In liefde zijn’ en ‘Luisteren naar je innerlijke stem’, dan evolueren we naar een mooie wereld, waarin evenveel zorg gaat naar zichzelf, anderen en de natuur en lezen we ons leven en onze ervaringen daarin als een scholingsweg. Zo groeien we als scheppers van onze eigen werkelijkheid.

 

Etienne Hoeckx

 

 

Bekijk de begeleidende powerpoint: Moderne spirituele visies