Mieke Vogels als Ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat

12 November 2020

Mieke Vogels als Ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat

Mieke Vogels is Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

Mieke Vogels is Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

Mieke Vogels kennen we van haar rijke carrière in de politiek, meer bepaald bij Agalev/Groen. Ze kwam in 1985 in de Kamer, werd fractieleider voor Agalev-Ecolo, in 1994 werd ze schepen in Antwerpen en van 1999 tot 2003 was ze Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Daarna zetelde ze in het Parlement tot in 2014. Ze was ook twee jaar voorzitter van Groen.

Sinds 2018 is Mieke Vogels voorzitter van GroenPlus, de seniorenafdeling van Groen. Daarmee vervolledigt ze onze lijst voorzitters van ouderenverenigingen: Mieke Peeters van Okra, Leona Detiège van S-Plus, Eric Van Rompuy, voorzitter CD&V-senioren en Jul Geeroms van de Vlaamse Ouderenraad. Dit is haar motivatietekst:

Najaar 2019:
Een warm en hoopvol gevoel om als grootouder samen met de jongeren, onze kleinkinderen, door de straten van Brussel te trekken. We eisen een daadkrachtig beleid om de klimaatverandering te stoppen. Het gaat om veel meer dan de opwarming van de aarde. We gaan we voor climate justice, voor ecologische en sociale rechtvaardigheid. De armsten bij ons en wereldwijd zijn immers de eerste slachtoffers van de opwarming van onze aarde.

Najaar 2020:
De coronapandemie domineert ons leven. Om de pandemie het hoofd te bieden is samen manifesteren niet langer mogelijk. Het coronavirus confronteert ons, net als de klimaatopwarming, met dezelfde grenzen aan de draagkracht van onze aarde. De mens staat niet boven de natuur. Hij is er inherent onderdeel van en kan er niet ongestraft aan tornen. Door zijn leefmilieu aan te tasten maakt de mens het niet alleen andere soorten moeilijk, maar ook zichzelf. Door steeds verder binnen te dringen in de leefwereld van dieren, door de kap van oerwoud bijvoorbeeld, springen virussen als corona over van dier naar mens.

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn twee kanten van dezelfde medaille.

‘Never waste a good crisis’, het is een bekende uitspraak van Winston Churchill. De Britse staatsman gaf aan dat zonder de tweede wereldoorlog er nooit een instituut als de Verenigde Naties zou zijn. Ook de coronacrisis biedt mogelijkheden om de goede kant op te gaan. Opnieuw nachttreinen in Europa in plaats van goedkope vluchten. Aandacht voor de lokale producenten, de lokale boeren, geen koopzondagen maar de natuur in de buurt ontdekken…

Laten we deze hoopvolle tekenen vasthouden en samen, jongeren en klimaatgrootouders, ijveren om ze structureel te verankeren. Het geeft onze kleinkinderen hoop en perspectief op een wereld waar de klimaatopwarming gestopt is, de biodiversiteit versterkt is en climate justice een realiteit is.

Hartelijk welkom, Mieke Vogels!

Marc Cabus