Mieke Vogels

Voorzitter

"Ik ben 55+ en dat is eigenlijk best leuk.
Er moet minder en er mag meer,
We kunnen het nog allemaal… op ons eigen tempo.
We willen wel nog volop meetellen en onze ervaring inzetten.
Soms worden we ook wat radicaler, de tijd haalt ons in."

Mieke stond in de jaren 80 mee aan de wieg van de nieuwe sociale bewegingen. Samen met generatiegenoten betoogde ze tegen kernwapens en voor windmolens, tegen de oorlog en voor solidariteit met vluchtelingen, tegen megalomane projecten als het duwvaartkanaal en de havenuitbreiding over het dorp Doel en voor meer kansen voor mensen in armoede voor vrouwen, allochtonen…, tegen een zorg die denkt voor mensen en voor een zorg waar de mens centraal staat en zelf beslist.

Dank zij Agalev en later Groen had Mieke de kans om bijna 30 jaar  lang (1985-2014) deze standpunten te verdedigen als parlementslid, minister, schepen, partijvoorzitter.

De strijd is helaas niet gestreden. We moeten nog elke dag vechten voor onze groene ideeën maar voor de belangen van de groter wordende groep ouderen. 

Mieke wil haar talenten en ervaring gebruiken om de stem van de groene senioren luider te laten klinken. 

We bouwen met overtuiging aan een betere wereld voor onze kleinkinderen.

[email protected]