Mensenrechten ook voor 60-plus?

20 Maart 2022

Mensenrechten ook voor 60-plus?

Verslag studiedag 17 maart 2022

Een door Initiatief ORC (*) georganiseerde studiedag trok op maart behoorlijk wat ouderen naar de Schelp. Als voorgerecht mocht Chris De Stoop zijn boek ‘Hemelrijk’ nog eens in de spot zetten. Hij deed dat op de hem eigen klagerige toon, maar het onrecht tegenover ouderen valt in zijn boek vallen zeker niet te ontkennen.

Daarna kon Magda De Meyer (ex-Vlaaamse Vrouwenraad) een hele trits panelleden aankondigen. Achtereenvolgens waren dat vijf oudere dames die op vraag van Ann Peuteman (Knack) getuigden over persoonlijk ervaren achteruitstelling.

Bart Somers (minister van Samenleven en Binnenlands bestuur) werd op zijn beurt aan de tand gevoeld door Guy Tegenbos (ex-De Standaard). Daaruit viel o.a. af te leiden dat Somers niet direct warm loopt voor een ouderenrechtencommissaris, zoals door Initiatief ORC wordt voorgesteld.

Bernard Hubeau, co-voorzitter van de Grootouders voor het Klimaat, moest wegens covid forfait geven, maar was wel digitaal aanwezig. Voor Hubeau zijn ouderenrechten een mensenrecht.

Vervolgens was het tijd voor een panel met de voorzitters van Vief, Okra, S-Plus, GroenPlus en FedOS. Guy Tegenbos ging er opnieuw flink tegenaan met een aantal spitante vragen. Uit de reacties leerden we dat Okra veel heil ziet in een globale aanpak van ouderenrechten, terwijl S-Plus en GroenPlus opteren voor een ouderencommissariaat, zoals dat al een tijd bestaat voor kinderen en jongeren.

Enkele politici van Vooruit, PvdA, Groen en N-VA bevestigden dit verschil in visie en aanpak. Prof. Dominique Verté mocht van medeorganisator Robert Crivit voor de uitsmijter zorgen. Gevat en droog geestig bij momenten wees hij op de noodzaak om samen te werken om ouderen nog mondiger te maken. Voor zover dat in sommige verenigingen al niet het geval is.          

 

(*) Initiatief ORC wordt gesteund door ABVV-senioren, Brussels Ouderenplatform, Doof & Senior, Foyer vzw, Grijze Geuzen, GroenPlus, Home-info, FedOS, Kom op tegen Kanker, S-Plus, Masereelfonds, Vief vzw, Vereniging van Dienstencentra en Zij-kant.

 

Foto-reportage

Verslag en foto's: Walter Decoene