Kwaliteit van werken, kwaliteit van leven!

01 Mei 2018

Kwaliteit van werken, kwaliteit van leven!

Actualiteitsmotie van GroenPluscongres op vooravond 1 mei.

De federale regering pakt graag uit met  haar mantra jobs, jobs, jobs.
Minister van werk Kris Peeters belooft ons zelfs volledige tewerkstelling.

Het GroenPlus congres stelt hiertegenover de vraag naar de kwaliteit van de aangeboden jobs.

Steeds vaker zien mensen zich verplicht te werken :

  • Als schijnzelfstandigen;
  • In jobs waar permanente beschikbaarheid wordt verwacht, waar werktijd en vrije tijd worden vermengd en werknemers verplicht worden om werk mee naar huis te nemen;
  • In flexi-jobs, waarbij enkel kan gewerkt worden als de werkgever je oproept;
  •  In opgelegde gemeenschapsdienst, waarbij werklozen verplicht worden te werken zonder loon.

We evolueren naar een arbeidsmarkt waar de flexibiliteit op maat van de werkgever domineert, waar de werknemer weinig werkzekerheid heeft, geen sociale bescherming, geen stabiel inkomen.
In ons land stijgt het aantal mensen dat werkt en toch in armoede leeft (working poor). Toch blijven verantwoordelijke ministers van deze regering roepen dat werk de beste remedie is tegen armoede.

​Helemaal te gek is de allerlaatste maatregel van de regering. Studenten, mensen op pensioen en wie minstens 4/5de werkt, kan tot € 500 in de maand onbelast bijverdienen. Ook hier regeert de flexibiliteit op maat van de werkgever. Het nieuwe systeem zal opnieuw jobs schrappen die nu door laaggeschoolde werknemers worden opgenomen. De regering beveelt het onbelast bijverdienen ook aan in de sectoren vrije tijd, sport en zorg. Daar dreigt het systeem een ongezonde concurrentie te creëren tussen ‘betaalde’ en ‘niet betaalde’ vrijwilligers. Vooral in de zorg is het ook een excuus om niet duurzaam te investeren in het broodnodige bijkomende personeel. Dit onbelast bijklussen is tot slot het zoveelste voorbeeld van ontwijking van bijdragen aan de sociale zekerheid.
Bart De Wever stelde onlangs dat nieuwkomers of vluchtelingen onze sociale zekerheid bedreigen, niets is minder waar. Het zijn de opeenvolgende maatregelen die deze regering neemt om delen van het loon niet te belasten (bedrijfswagens, maaltijdcheques, uitbreiden van het aantal uren studentenarbeid, € 500 onbelast bij verdienen, ….) die onze sociale zekerheid steeds meer onder druk zetten.

GroenPlus eist meer aandacht voor de kwaliteit van nieuwe jobs.

Alleen een job:

  • binnen een overeengekomen arbeidskader;
  • met voldoende werkzekerheid;
  • met scheiding tussen werktijd en vrije tijd;
  • met een volwaardig en volledig belast loon;
  • kan meetellen voor de berekening van nieuwe  jobs.