Karel Michiels - Waarom ik al heel mijn leven GROEN stem

04 Oktober 2018

Karel Michiels - Waarom ik al heel mijn leven GROEN stem

Waar mens en natuur geweld werd aangedaan, doken de Groene Fietsers op

Waar mens en natuur geweld werd aangedaan, doken de Groene Fietsers op, vaak samen met Red de Voorkempen, voorheen nonkel Jan Michiels ‘Stad voor de Mens’. Ze voerden veel acties, heel veel. De Fietseling, de Trietseling, de Doemeling. In 1977
groeide daaruit de politieke beweging AndersGaanLeven, voor Michiels nog altijd de mooiste politieke slogan ooit. Hij was intussen kind aan huis in de Brouwerij in Viersel. Versteylen trouwde hem en doopte ook zijn dochter. ‘Vele honderden jongeren zijn daar op bezoek geweest’, weet Michiels, ‘en die hebben allemaal een stukje Viersel mee naar huis genomen.’

'50 jaar in de ban van Groen'

Met veel betrokkenheid en zin voor detail voert Michiels de pioniers van weleer en het wel en wee van Agalev ten tonele: de euforie na de dioxinecrisis, de dramatische verkiezingen nadien, waarna Agalev eerst vervelde tot Groen! en dan tot Groen. Wil je het wel en wee van die jaren nog eens herbeleven, lees dit boek! Je krijgt er de kritische verzuchtingen bovenop die je zelf wellicht ook had. Waarom Doel niet hét groene symbooldossier werd, bijvoorbeeld, of dé locatie voor een groene familiedag.
Maar is er een alternatief voor de vele tinten binnen Groen, die toch allemaal mooi zijn? Niet echt, weet Michiels. Door Groen leerde de Belg zijn afval sorteren, ecotaks betalen en biologisch eten. Politieke debatten zijn nu doorspekt met groene thema’s. Groen mag alleen niet aan de macht komen. Dieselgate bracht in 2015 aan het licht waarom. Lobbyisten van internationale
bedrijven verhinderen elk politiek initiatief in die richting. Alles voor de winst!
Toch is ‘groen’ de enige weg vooruit na het petroleumtijdperk dat de traditionele partijen groot heeft gemaakt. ‘Het aanboren van een gigantisch petroleumveld in 1901 bracht een doldraaiende spiraal van oorlog en vervuiling op gang’, schreef filosoof Sloterdijk. Hoe de kwetsbare mens en natuur dat allemaal moesten verteren, was bijkomstig. Behalve bij Groen, de enige partij die ooit Karel Michiels stem heeft gekregen!

Karel Michiels,
Willems Uitgevers, € 20

Geboren in 1960 als zoon van een winkelier in ’t Stad. Op school in Pius X, de eerste VSOschool, met een godsdienstleraar die al eens een ‘goddeloos boek’ ter sprake durfde brengen en zijn leerlingen aanmaande tot kritische zin. Wat doet zoiets met een jong mens? Op Karel Michiels maakte het diepe indruk.
Ook bij de Jezuïeten in het Xaveriuscollege wist een progressieve pater zijn ‘apostelen’ te begeesteren. Hij had het over de verloedering van het milieu en stelde daar de kernwaarden stilte, soberheid, samenhorigheid tegenover. Hij motiveerde zijn klassen om de praktijken van warenhuizen en bedrijven als ‘systeem ontredderend’ aan te klagen. ‘Als je fietst in een systeem dat niet op fietsen berekend is, ontredder je het systeem,’ zei hij. Zo ontstonden in 1973 de Groene Fietsers. Hun allereerste actie was de Milk-up in de Sarma van Wijnegem, die enkel nog melk in plastic flessen wilde verkopen. Zo’n 50 fietsers kochten melk, goten die in een kan en gaven de lege flessen af aan de kassa. Naïef of visionair?
We weten nu wat verpakkingswaanzin is!

 


MARLEEN DE VRY