Oud-parlementslid Jo Cuyvers neemt afscheid van het leven

16 April 2020

Oud-parlementslid Jo Cuyvers neemt afscheid van het leven

Afscheid van Jo Cuyvers

Op14 april nam de familie in beperkte kring afscheid van Jo Cuyvers. Jo overleed op 9 april.

Het is in deze tijden extra hard om het bericht te krijgen van het overlijden van een compagnon de route. Het is hard te sterven als het lente wordt , maar het is bikkelhard in deze Coronatijden waar je niet eens samen afscheid kan nemen. 

Jo was sinds 198 zeer actief in de actiegroep ‘Red de Zwalm’ en werd  lid van Agalev. Jo richtte een groep op in Zuid-Oost-Vlaanderen. Niet zo makkelijk want van oudsher een liberale regio.

In 1987 werden parlementsleden nog gekozen in arrondissementele kieskringen. De reststemmen van elk arrondissement werden samen gevoegd via zogenaamde apparentering. Zo viel de restzetel voor Agalev in Zuid-West Vlaanderen bij Jo.  Laat op de verkiezingsavond in 1987 werd duidelijk dat Jo verkozen was. Een journalist vroeg me om een reactie en ik zei dat ik blij was dat er nog een vrouw verkozen was voor Agalev.

Toen Jo enkele dagen later de eed aflegde zat ik met rode kakenJo was een mooie man en een  bijzonder fijne collega. Als leraar moraal bracht hij een eigen visie binnen in onze fractie. We hebben samen fijne momenten beleefd Jo was een zachte man, geen ‘echte’ politieker maar iemand die onderbouwd uitkwam voor zijn mening, met wie je in de cafetaria een aardig ‘boompje’ kon opzetten over milieuthema’s en ethische thema’s. Jo zetelde van 1991 tot 1995 in de Senaat als Provinciaal Senator en schreef actief mee aan de wetgeving rond euthanasie.

Jo werd 73 jaar. GroenPlus wenst de familie veel sterkte om dit verlies in deze moeilijke tijd te dragen.

Namens GroenPlus

Mieke Vogels

Voorzitter