GroenPlus verbolgen over nieuwe controleprocedure voor ouderen die een inkomensgarantie (IGO) genieten.

27 Juni 2019

GroenPlus verbolgen over nieuwe controleprocedure voor ouderen die een inkomensgarantie  (IGO) genieten.

De volgende stap: ouderen met IGO een enkelband ?

Het  basispensioen in België is in vergelijking met andere Europese landen erg laag.
Mensen die geen volledige loopbaan hebben en dus ook geen volledig pensioen trekken, duiken al snel onder de armoedegrens. Deze mensen kunnen een aanvraag doen inkomensgarantie voor ouderen(IGO) om hun pover pensioentje bij te passen.

Vooral vrouwen die deeltijds werkten en investeerden in de opvoeding van hun kinderen moeten beroep doen op deze IGO om op een waardige manier te leven.
De pensioendienst past voor een alleenstaande het pensioen bij tot 1 118,36 EUR, dit is ongeveer de armoedegrens die Europa bepaalt.
Achter deze cijfers gaat echter een schrijnende realiteit schuil van mensen die stuk voor stuk niet leven maar overleven. Zij moeten dagelijks vechten om eten op de plank te krijgen, hun steeds hoger wordende huur en kosten voor energie en vaak te betalen, en hebben met het ouder worden ook grotere zorgkosten. Deze ouderen hebben geen financiële of emotionele reserve om  te investeren in een sociaal leven en worden eenzaam oud.

De minister van pensioenen is niet beschaamd over de manier waarop we omgaan met ouderen die een leven lang geïnvesteerd hebben in onze samenleving.
De minister van pensioenen vindt zelfs dat minder begoede ouderen die een IGO ‘durven’ aanvragen een beetje mogen gepest worden.

Tot nu gold de regeling dat het verblijf in het buitenland is toegelaten gedurende 29 dagen per kalenderjaar.  Als het verblijf langer duurt wordt de uitbetaling van de inkomensgarantie geschorst voor elke kalendermaand (vanaf de maand van overschrijding) waarin de gerechtigde niet ononderbroken in België verblijft. 

Vanaf 1 juli gelden nog strengere voorwaarden en moeten ouderen die een IGO krijgen elk verblijf van meer dan 21 dagen op een ander adres in België, en elk verblijf in het buitenland zelfs al is het maar 1 dag, melden aan de pensioendienst.

Onbegrijpelijk?
Wat denkt de overheid met deze maatregel te bereiken?
Fraudeurs snappen.

Waarom straffen we bijvoorbeeld drie ouderen die genieten van een IGO en samen besluiten om 3 maanden te overwinteren in Spanje, ook al omdat het leven er goedkoper is ? Is verlof nemen en genieten van ‘de oude dag’ dan alleen iets voor mensen met geld ?

De administratieve rompslomp die deze regeling meebrengt kost allicht veel meer dan de enkele zogenaamde fraudeurs die misbruik maken van een IGO.
Misschien is het goedkoper om alle ouderen met IGO ineens een enkelband te geven?
Hou op met de pesterijen van de zwaksten en geef iedereen een basispensioen van 1500 euro. Pak de rijke fraudeurs aan, de schatkist zal er wel bij varen.

Z_Avatar_Mieke_Vogels.jpgMieke Vogels
Voorzitter GroenPlus