Iedereen vrijwilligt!

09 Maart 2018

Iedereen vrijwilligt!

Wij willen respect voor iedereen die bijdraagt aan ons bruto nationaal geluk

Waarom blijven vrijwilligers deze betutteling slikken? Een vrijwilliger werkt net als iedereen niet één maar 52 weken per jaar. Werken is trouwens eigen aan de mens.
De mens kan van grondstoffen producten maken en zo voorzien in zijn eigen noden, zijn leven organiseren en zijn talenten gebruiken om mooie dingen te creëren; hij maakt muziek, danst, acteert, kookt, sport?

Mensen die niet (meer) actief zijn op de arbeidsmarkt tellen steeds minder mee!

ONZE SAMENLEVING LIJDT AAN EEN ARBEIDSMARKTVERSLAVING

VLD en Spa  sloven zich uit om langdurig werklozen aan de slag te krijgen. VLD-er Egbert Lachaert wil aan mensen die twee jaar werkloos zijn een gemeenschapsdienst opleggen en hen zo helpen om terug te leren wat werken is. Fractieleider Myriam Kitir (SPA) wil dat de overheid iedereen een job garandeert. En wat te denken van het VLD voorstel om het huwelijksquotiënt (de belastingvermindering wanneer één van de partners niet buiten huis werkt) af te schaffen. Het vrij gekomen budget zou dan kunnen gebruikt worden om de vrouwen die nu thuis zitten te emanciperen. Ook senioren krijgen dagelijks te horen dat ze niet meer werken en ervaren hoe mantelzorg en vrijwilligerswerk ondergewaardeerd worden.

Politici blijven er van uit gaan dat mensen die niet actief zijn op de  arbeidsmarkt gewoon lui zijn zonder enig perspectief  en dat ze moeten bevrijd worden uit de oneindige leegheid van hun bestaan. Van betutteling gesproken!
Nochtans werken deze mensen, ze helpen zorgbehoevende ouders, houden het cafetaria open in de sportclub, helpen de kinderen veilig over na schooltijd, zijn leesmoeder?De arbeidsmarktverslaving van de overheid maakt het steeds moeilijker voor 'vrijwillige arbeid'. Almaar langer, harder en meer flexibel werken,  maakt het moeilijker om zich te engageren als vrijwilliger.
 

Vanaf 1 april kunnen studenten en ouderen belastingvrij bijklussen (zomerakkoord van de regering). De regering geeft hiermee het signaal dat werken voor geld de norm is en ze zet mensen aan tot consumeren en niet tot maatschappelijk engagement. Ondertussen kampen Jeugdbewegingen met wachtlijsten omdat ze onvoldoende leiders vinden.
Het vrijwilligersnetwerk is nochtans cruciaal voor het welbevinden van de mensen in onze samenleving. Het is de beste garantie om het Bruto Nationaal Geluk (BNG) te verhogen. De arbeidsmarktverslaving van de huidige regering is nefast voor het BNG.

Wij willen respect voor iedereen die bijdraagt aan ons bruto nationaal geluk:
Iedereen werkt !


Mieke Vogels