Drie generaties bestrijden stedelijk “hitteschild”

22 Augustus 2018

Drie generaties bestrijden stedelijk “hitteschild”

Politieke discussies binnen een familie kunnen tot verdeeldheid leiden. Zo niet in de familie Van Dienderen-Weyers.

Politieke discussies binnen een familie kunnen tot verdeeldheid leiden. Zo niet in de familie Van Dienderen-Weyers. Het politieke engagement van grootouders Jeannine en Hugo heeft net inspirerend gewerkt voor dochter Ilse en kleindochter Amber: de drie generaties staan op lijsten voor Groen bij de volgende verkiezingen. De strijd tegen de hitte-eilanden in de stad is het verbindende thema. Wie heeft daar bij zo’n hete zomer geen oren naar? De familie Van Dienderen-Weyers had een parkeerplaats ingenomen met een zomertent, groene planten en een blauw dekzeil = symbool voor water. Drie generaties vertellen de pers hoe ze meer blauw en groen in de stad willen brengen en minder auto’s.

Koelte in het district

Amber.jpg
Amber (22) staat voor het eerst op de districtslijst van Antwerpen. Zij ziet heel wat mogelijkheden om binnen het district de verhitting te lijf te gaan. De vergroening van de straten kan een belangrijke rol spelen. Groen heeft immers een effect op de stralingstemperatuur. Het aanleggen van geveltuintjes moet dus sterk gestimuleerd worden, en daar kunnen de bewoners direct bij betrokken worden. Elke buurt zou een plek moeten krijgen waar kinderen zich in zand, met water, onder het groen kunnen uitleven. In elke straat zou een autoparkeervak tot fietsstalling omgevormd kunnen worden. Bij al die initiatieven kan de grond onthard worden. Ook de kleur van de bestrating kan een verschil maken: het donkere asfalt warmt meer op dan licht bestratingsmateriaal. Een ander voorstel betreft de vele werven in de stad waar het water naar rioleringen wordt weggepompt en dus verloren gaat voor de zo nodige verkoeling en besproeiing van gewassen.

Koelte in stad en provincie

Ilse.jpg
Ilse (49) stelt zich kandidaat voor zowel de gemeente- als de provincieraad. Ze wijst erop dat de stedelijke administratie beter voorbereid moet worden om in de concrete uitvoering van de klimaatplannen de klimaatadaptatie als ‘standaardmaatregel’ moet hanteren bij alle plannen. De overkapping van de Ring biedt zeker toekomstmogelijkheden voor vergroening. De stad kan daarnaast gronden opkopen om groene lobben in de stad te realiseren. Ze beklemtoont ook dat ruimte nodig is voor wateropvang in natte periodes. (De klimaatverandering zorgt voor heviger regenval.) Stromend water zorgt voor verkoeling in de stad. Ilse wijst ook op de bevoegdheid van de provincie om fiets-o-strades aan te leggen waarlangs groen en waterpartijen aangelegd kunnen worden. Ten slotte ziet zij nog veel werk weggelegd voor de provincie in de realisatie van natuurverbindingen die een bufferend vermogen tegen verhitting vormen.

‘Groene politiek verbindt, ook in onze familie’

Hugo.jpg
Hugo (75), kandidaat op de gemeenteraadslijst, vindt het geweldig dat zijn dochter en kleindochter in zijn voetsporen treden. ‘Groene politiek is een verhaal van jong en oud. We hebben dezelfde missie voor de drie beleidsniveaus.” Hugo herinnert zich dat zijn moeder in een serviceflat verbleef waar het in de zomer 42°C was. Bij de hittegolf van 2003 telde men in Frankrijk 10.000 voortijdige doden, vooral ouderen. Dus in de omgeving van serviceflats en woonzorgcentra moet er meer verkoelend groen en blauw komen. De gebouwen krijgen betere isolatie en warmtepompen die in de zomer koelte en in de winter warmte geven en gevoed worden door groene stroom. Dat is veel slimmer dan in slecht geïsoleerde gebouwen airco’s plaatsen.

De groene pionier

Jeannine.jpg
Jeannine (74), kandidaat op de districtslijst, sluit zich aan bij Hugo, Ilse en Amber. Zij was de eerste binnen de familie om het groene gedachtegoed politiek te gaan vertalen. In 1982 was zij mede-oprichter van Agalev in Brasschaat en werd ze voor twaalf jaar gemeenteraadslid. Nu is ze wat trots dat ze de fakkel kan doorgeven: ‘Van in het begin was mijn slagzin: wij erven de aarde niet van onze ouders, wij hebben ze in bruikleen voor onze kinderen. Ik ben blij dat mijn kinderen en kleinkinderen ook die waarden in zich hebben.’

Magda Wouters

Wil je dit uit de mond van de vier kandidaten zelf horen? Bekijk dit filmpje: https://youtu.be/538rElflbx4