Grootouders ook paraat op 3de Klimaatmars

25 Januari 2019

Grootouders ook paraat op 3de Klimaatmars

3de jongerenbetoging voor een ambitieuzer en beter gecoördineerd klimaatbeleid

Als aspirant lid van ‘Grootouders voor het Klimaat’ nam GroenPlus ook deel aan de 3de jongerenbetoging voor een ambitieuzer en beter gecoördineerd klimaatbeleid. We kregen daarbij versterking van over de taalgrens. Ook de ‘Grands-parents pour le Climat’ tekenden present. Van bij het verzamelmoment aan Brussel Centraal moedigden we samen de toestromende jongeren toe. Toen de 35.000 jeugdige deelnemers zich in beweging zetten, namen Grootouders en Grands-parents een strategische positie in op de Koudeberg. Daar was het bij momenten een hartelijke begroeting, waarbij wederzijds applaus weerklonk. Aan de hand van wat we te zien kregen, had de slogan ‘Brossen voor de Bossen’, voor een uitvoerige ludieke opvolging gezorgd. Zowel Engels- en Franstalige boodschappen passeerden de revue.

Het overdonderend succes van de 3de klimaatmars was vooral te danken aan de deelname van Franstalige scholieren.

Aan de vooravond van de officiële stichting van ‘Grootouders voor het Klimaat’ konden we ons geen betere start indenken.

 Walter Decoene

Foto: © Michel Depaepe