GroenPlus bezoekt Europees Milieuagentschap in Kopenhagen

10 Mei 2017

GroenPlus bezoekt Europees Milieuagentschap in Kopenhagen

Toekomstgericht denken gaat over sociale en economische aspecten met repercussies voor de hele wereld.

Toekomstgericht denken (zie foto) Het Europees Milieuagentschap is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 1990 en gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap verzamelt en verspreidt informatie over de toestand van het milieu en de trends op milieugebied in Europa. De Belg Hans Bruyninckx, vroeger voorzitter van Bond Beter Leefmilieu, is sinds 2012 voor 5 jaar directeur van het agentschap. Hij licht de werking toe aan een groep GroenPlussers die op studiereis zijn in Kopenhagen. Het Europees Milieuagentschap is een officiële Europese instelling. Het werkt samen met 39 verschillende landen, o.a. met het hele Europese continent en Turkije en landen overal ter wereld. De grote sterkte van het agentschap is de netwerking. Het agentschap kijkt nu in 2017 niet meer naar 2030 maar naar 2050 als het gaat over onderwerpen als nieuwe energie, water, recycleren, koolstofarme samenleving en biodiversiteit.

Toekomstgericht denken gaat over sociale en economische aspecten met repercussies voor de hele wereld. Zo denkt men nu over voedselsystemen i.p.v. over landbouwsystemen. Het voordeel van over economie te spreken is dat milieu nu mee doet aan besprekingen en dan komen onderwerpen als circulaire economie en koolstofarme economie ter tafel.  De doelstellingen van het agentschap zijn het Europese beleid ondersteunen door informatieverstrekking.

Hans Bruyninckx benadrukt dat het cijfermateriaal en de bijhorende analyses die gemaakt worden door zijn wetenschappelijke medewerkers langzaam maar zeker wereldwijd een ijkpunt aan het worden is voor de te nemen beslissingen op het vlak van preventie en behoud van het milieu. Binnen Europa wordt de Duitse normering op dit vlak meer en meer de norm. Deze Europese wordt ook vaak overgenomen binnen de internationale gemeenschap.

De internationale samenwerking wint ook met de dag aan belang. Behalve hier en daar een enkeling erkent ondertussen iedereen de noodzaak van deze samenwerking en de broodnodige transitie op diverse vlakken voor het behoud van de biodiversiteit op onze enige planeet. De grootste bedreiging voor biodiversiteit is versnippering.
 

Alle gegevens en publicaties van het Europees Milieuagentschap zijn te vinden op de site. (https://www.eea.europa.eu/nl of klik op gekleurde letters)

  • via het onderwijs, de derde graad middelbaar en zeker het hoger onderwijs, zou een vak als milieu een prominente plaats moeten innemen. Er is een samenhang met alle menselijke activiteiten. Denk aan de economie en onze industriële activiteiten, voedselvoorziening te land en te water, transport enz.
  • De budgetten die nu voorzien zijn om de milieudoelstellingen van 2030 te halen worden beter on hold gezet want ze zullen niet voldoen om de opwarming onder controle te houden.  Je kan een budget maar eenmaal uitgeven en het effect moet maximaal resultaat opleveren.
  • Hoe wij in ons land omgaan met deze materie omgaan is op vele vlakken beschamend. Zo kijkt men blijkbaar naast het feit dat er door de luchtvervuiling 12 500 doden per jaar te betreuren zijn. Naast de kosten in de zorg is er het menselijke leed van de naastbestaanden. We kunnen dan ook dit getal nog eens met een aantal duizenden optrekken. Maar we hebben wel 4 ministers van milieu !?
  • De fondsen die inzetten op duurzaamheid, milieu, winning van hernieuwbare energie en de sociale economie winnen jaar na jaar aan belang. Deze fondsen zullen dan de broodnodige doelstellingen van 2050 helpen realiseren. Interessante beleggingstip !  

 

BIJLAGEN:

hansbruyninckx_280417.pdf