Groene Pluim voor Gust Feyen

02 Augustus 2017

Groene Pluim voor Gust Feyen

Gust Feyen stond afgelopen lente op plaats 46 in de Lijst van de Machtigste Limburgers. 

En volgens sommigen moest hij zelfs op één staan, de man die - naar eigen zeggen - nooit op vakantie gaat. Groen Plus vereerde Gust Feyen met een Groene Pluim. Voor een goed begrip en voor de niet Limburgers: Gust is coördinator van de Limburgse Milieukoepel, een onafhankelijke koepelorganisatie voor milieu- en natuurverenigingen in de provincie Limburg. De Limburgse Milieukoepel coördineert het overleg van, en de samenwerking met, de milieu- en natuurverenigingen in de bronsgroene provincie. Zij streven naar het behoud, de bescherming en de verbetering van het menselijke en natuurlijke leefmilieu, binnen een duurzame ontwikkeling.

Limburgse Milieukoepel

Met een duurzame ontwikkeling bedoelt men dat voldaan wordt aan de behoeftes van de huidige generatie zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties op het spel gezet worden. Iets waar Groen en Groen Plus zich helemaal in kunnen vinden.

In principe beperken zij zich tot de provincie Limburg, maar wanneer bepaalde activiteiten een impact hebben op de duurzaamheid, het leefmilieu of de natuur binnen Limburg, kan de werking zich ook op bovenlokaal of internationaal niveau uitstrekken.

De hoofdtaak van de Limburgse Milieukoepel is beleidsopvolging en de werkingsgebieden zijn o.a. dossiers toetsen aan duurzaamheid en leefbaarheid, ruimtelijke ordening en natuurbehoud.

Op de avond van de pluimuitreiking zelf was Gust de bescheidenheid zelve. Eerst ging hij in op de werking van de milieukoepel en in het nagesprek was er tijd om een aantal concrete Limburgse dossiers de revue te laten passeren.

Dossiers waar Limburg momenteel mee kampt én die alertheid vereisen kwamen uitgebreid aan bod: de Noord-Zuid verbinding, het REMO-stort en Essers. Gust gaf aan dat veel van deze dossiers niet alleen haaks staan op een duurzame ontwikkeling, maar vooral dat de overheid tegen haar eigen regelgeving ingaat. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Limburg en het Limburgse leefmilieu verdienen beter dan dat.

Soms vraagt een mens zich inderdaad af hoe het komt dat overheden blijven vastlopen in projecten die ze graag willen realiseren. Hamvraag is: houden ze bij die projecten zélf consequent rekening met de rechtsregels? Blijkbaar niet, en dát is nu net de reden dat die projecten niet van de grond komen...

Gust en de Limburgse milieukoepel hebben al meermaals de vinger op die wonde gelegd. Niet omdat ze zo graag rechtszaken aanspannen of omdat ze tegendraads zijn om tegendraads te zijn, maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat ons kwetsbare leefmilieu niet nog meer druk aan kan en om ons en de beleidsmakers van ons land een spiegel.

 

Johan Danen