Groene Pluim voor geitencoöperatief De Levende Aarde

19 Juli 2017

Groene Pluim voor geitencoöperatief De Levende Aarde

Geitencoöperatief De Levende Aarde krijgt een Groene Pluim van GroenPlus. 

Remy Schiffeleers is de man achter deze geitencoöperatief. Hij is een man met een visie. Geiten kunnen de wereld redden, zegt Remy  Schiffeleers. Er zijn volgens hem twee grote crisissen: de klimaatscrisis en de vluchtelingencrisis. Ze hebben met elkaar te maken. De klimaatopwarming is deels het resultaat van ontbossing en deels het gevolg van  het verlies aan humus in de grond met als resultaat  klimaatsopwarming. Zo  ontvluchten mensen hun eigen plek op zoek naar voedselzekerheid.

Geiten op stal houden

Remy Schiffeleers wil boeren én bijdragen aan een betere, en vooral gezondere en mooiere wereld.  Geiten zijn voor hem de ideale bondgenoten om dit doel te bereiken.  Ooit vertrok Remi  als 'ontwikkelingshelper', maar keerde gedesillusioneerd terug omdat onze ontwikkelingshulp eerder tot uitbuiting van het milieu en de bevolking dan tot ontwikkeling van een vruchtbare landbouw voor lokale bevolking deidt. Aardnoten en katoenplantages putten de bodem uit en maken exporteurs en plantagehouders rijk met woestijnvorming en sociale miserie als resultaat.

Meer dan dertig jaar is Remy in Alken geitenboer, op een kleinschalig  Geitencooöperatief  'De Levende Aarde'. Hij ontwikkelde zijn bedrijfsmodel om een productieve melkveehouderij te combineren  met een duurzaam landbouwsysteem.  Zijn devies is de kringloop sluiten.  Geiten op stal en het voeder bij de geiten brengen. Want, laat  je in Afrika geiten loslopen in de savanne dan vreten ze elk groen sprietje elk jong boompje af en heb je binnen de kortste keren een woestijn, de beste methode om te ontbossen en herbebossing te verhinderen.

Remy heeft het eerst zelf allemaal uitgetest: de geiten op stal houden; drie jarige grasklaverweiden met een mengeling van verschillende gras en klaversoorten. De geiten staan in open loopstal  op een strobed en beschikken over een kleine uitloop. Het voeder wordt bij de geiten gebracht, in de zomer als vers gemaaide grasklaver, In de winter als heerlijk hooi, aangevuld met voederbiet en een beetje korrelmaïs. Alles van eigen teelt. En zijn geiten produceren elk jaar voldoende stalmest om zijn bodem te verbeteren en vruchtbaar te houden. Het vlees van de bokjes, de melk voor yoghurt en kaas krijg je er bovenop. Het voeder dat de geiten laten liggen omdat ze te kieskeurig zijn, eet de koe wel op, terwijl de vloeibare melkwei van de kaasmakerij naar de varkens gaat. De mest van al deze dieren gaat terug in de grond en zo is de kringloop perfect gesloten. Als wederdienst voor al deze zorg geeft moeder aarde in overvloed gezonde voeding.

Al meer dan 30 jaar ervaring

Dat het systeem bij ons kan werken bewijst Remy al meer dan dertig jaar en met zijn kazen op de markt van 80 melkgeiten verdrievoudigt hij de melkprijs door alle melk op het eigen bedrijf te verwerken tot yoghurt en kaas die hij rechtstreeks aan zijn cliënteel verkoopt op markten.  Dat het ook in Afrika werkt bewijzen Afrikaanse boeren. Remy en zijn Afrikaanse vrienden wisselen ervaringen uit van boer tot boer. Collega's boeren ontvangen elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ongesubsidieerd maar veel geleerd en teruggekeerd om in eigen streek gezonde voeding te produceren met geiten die het milieu dienen in plaats van beschadigen. 

Ook in Afrika maak je met de stalmest de bodem vruchtbaar.  Je kan voederbomen planten en laten groeien: vlinderbloemige bomen die ook nog stikstof  in de bodem en lekkere voedzame peulen en groene twijgen voortbrengen, waar de geiten zo dol op zijn.  Als je de bomen laat groeien heb je voeder in overvloed, maar daarvoor moeten de geiten op stal blijven.

Dikwijls stelt Remy zijn bezoekers de vraag : 'Wat heb jij vandaag gedaan om van de wereld een betere wereld te maken?' Remy wil er niet teveel over praten maar hij wil vooral doen!   Ben je voor een duurzame landbouw?  Sluit de kringloop en hou de keten kort: koop zoveel mogelijk bij de boer van dichtbij.

Proficiat Remy

Je verdient een Groene Pluim en GroenPlus neemt je enthousiaste lessen mee! Boer in Afrika of boer in Europa of waar ook in de wereld, we hebben dezelfde problemen met systemen die ons onderdrukken. Pas als we dat beseffen kunnen we op voet van gelijkheid, samen met elkaar leren (Paulo Freire: pedagogie van de onderdrukten). Dan moeten mensen niet vluchten maar neemt solidariteit en vriendschap de plaats in van oorlog en geweld! En Remy werd boer met  zijn Afrikaanse en Europese vrienden-boeren. Dat is geen ontwikkelingshulp maar waardering die waardigheid geeft en waarde voortbrengt.

Louis De Bruyn

 

Remy heeft geen website of Facebookpagina. Maar als je "geitenboerderij alken" googelt, kom je nog meer over hem en zijn geiten te weten.