Groen Turnhout verliest met Jan Michiels één van zijn pioniers.

07 Januari 2021

Groen Turnhout verliest met Jan Michiels één van zijn pioniers.

Afscheid Jan Michiels

Op 7 januari vernamen we het overlijden van Jan Michiels.

z_Jan_Michiels.jpgMeer dan 45 jaar geleden lag Jan mede aan de basis van een politiek/ maatschappelijke ommekeer in Turnhout.
Na verscheidene jaren in Turnhout les te hebben gegeven aan het Sint-Jozefcollege (Jan was germanist van opleiding) aan een generatie jongeren die opgroeiden in het zog van de sixties werd hij “geweerd” wegens zijn progressieve stijl. Zijn oud-leerling Jos Geysels heeft zich er herhaaldelijk erg lovend over uitgelaten. Jan versaste naar de verkeersacademie in Tilburg. Daar vond hij inspiratie en gedegen kennis voor zijn strijd in Turnhout tegen de verkeersoverlast en de milieuaantasting. Ook werden daar ideeën opgepikt die het democratisch gehalte van de plaatselijke besluitvorming konden verbeteren.
In 1976, nadat de actiegroep “Stad voor de Mens” al enkele jaren actief was geweest (acties zoals “Stop de strop” en “Bentelstraat” zijn in het stedelijke geheugen gegrift) werd door Jan en de actiegroep de stap naar de politiek gezet.

Bedoeling was om nog meer info te verkrijgen over de plannen van stadsbestuurders (kennis is macht) en van de gemeenteraad een echt publiek forum te maken. Onverwacht werden Jan Michiels en Marc De Backer verkozen. Van een groene partij was nog geen sprake. Jan, samen met wijlen Jef Vanreusel (stedenbouwkundige) waren de “ideologen” van onze fractie. Met gemeenteraadszittingen tot ‘s morgens vroeg werden de raadsleden bedolven met (toen nog) progressieve ideeën. De openbaarheid van commissievergaderingen, de aanwerving van vrouwelijke politieagenten, zijn voorbeelden van wat nu voor vanzelfsprekend wordt gehouden maar toen weggelachen werd.

Na het succes van de verkiezingen 1982 (4 verkozenen) was bij Jan de veer gebroken toen hij stilaan de machtsspelletjes van andere fracties die met alle middelen wilden verhinderen dat er groenen in het college kwamen, beu was. Ook het niet kunnen tegenhouden van sectie 3 van de ring hakte er in. 
Hij verkoos op termijn de verhuis naar zijn Auvergne waar hij, samen met zijn Gonda, volledig in de rust van de natuur kon opgaan.  Af en toe zagen we hem nog in Turnhout.
Stad voor de Mens werd een onderdeel van Agalev/Groen en werd later dan ook nog onderdeel van het College van Burgemeester en Schepenen.

Jan heeft het nooit goed kunnen vinden met “macht” en “compromis. Jan heeft velen geïnspireerd. Zijn belang in het politiek verhaal van Turnhout in het laatste kwart van de 20ste eeuw kan niet onderschat worden. Zonder Jan had Turnhout er anders uitgezien en zeker niet beter.

Bedankt Jan, en doe Jef de groeten als je hem daar ergens tegenkomt.

Martine Van Den Bergh