Grootouders voor het klimaat vragen gezondere lucht voor kleinkinderen

30 September 2018

Grootouders voor het klimaat vragen gezondere lucht voor kleinkinderen

De Vlaamse Grootouders voor het klimaat hebben 600 bezwaarschriften ingediend tegen het ‘Luchtbeleidsplan 2030’ van de Minister van leefmilieu

De Vlaamse Grootouders voor het klimaat hebben 600 bezwaarschriften ingediend tegen het ‘Luchtbeleidsplan 2030’ van de Minister van leefmilieu Joke Schauvliege. De klimaatoma’s en –opa’s hebben die persoonlijk aan de minister overhandigd en konden hun bezwaar toelichten. Ze dringen aan op een plan dat de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie tot uitgangspunt neemt. Die zijn strenger dan de Europese, die Vlaanderen niet haalt

Als klimaatopa’s en - oma’s maken we ons zorgen over de lucht die onze kleinkinderen dagelijks inademen. Steeds vaker vangen we kleinkinderen op die niet naar school kunnen omwille van luchtwegeninfecties. We ervaren aan den lijve dat het niet goed gaat met onze luchtkwaliteit. Onze ervaring wordt gesterkt door talrijke studies die via de weg van de wetenschap tot hetzelfde besluit komen. En recent door de resultaten van het citizen-scienceproject “CurieuzeNeuzen Vlaanderen”. 

groepVoorStation.jpg
Wij willen onze klein- en achterkleinkinderen niet opzadelen met astma en met een oververhitte planeet waar steeds vaker stormen razen, delen land overstromen…
Aanvankelijk waren we erg blij dat de Vlaamse regering op 23 juli het ‘Luchtbeleidsplan 2030’ goedkeurde. We lazen met veel interesse de voorgestelde maatregelen. De voorstellen maken ons triest en boos! Dit plan mist elke ambitie om het recht op zuivere lucht aan alle inwoners en inzonderheid aan de kinderen te garanderen. 
Wij vragen de minister een nieuw plan uit te werken, een plan dat vanaf vandaag (en niet vanaf 2050) de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie als uitgangspunt neemt. 

Men zegt wel eens dat ouderen minder radicaal zijn. Dit geldt niet voor de grootouders voor het klimaat. Sinds 1968 zijn we geïnspireerd door de club van Rome die ons leerde dat er grenzen zijn aan de groei. Vijftig jaar actie voeren voor meer respect voor onze aarde, hebben niet kunnen beletten dat de aarde vandaag aan een angstaanjagend tempo opwarmt. In 2015 stapten we als grootouders voor het klimaat te voet naar Parijs om een krachtdadig klimaatplan te eisen. Vandaag stellen we vast dat dit klimaatplan te veel dode letter blijft. Het maakt ons ongeduldiger, er rest ons minder tijd, we worden rebelser!

Net als de grootouders voor het klimaat in Nederland, Zweden, Canada en Zwitserland, voeren we actie om politici onder druk te zetten om de opwarming van de aarde te stoppen en de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie als uitgangspunt te nemen voor de kwaliteit van de lucht. De Vlaamse grootouders voor het klimaat zullen met de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in het vooruitzicht regelmatig actie voeren.
Wij willen de uitvoering van het klimaatplan NU.

 

Z_Avatar_Mieke_Vogels.jpg Mieke Vogels

 

Bijlage: bezwaarschrift door ruim 600 mensen werd ondertekend.

1. Het luchtkwaliteitsplan verandert weinig op korte termijn. Meer gedurfde voorstellen worden doorgeschoven naar volgende regeringen. Helemaal onaanvaardbaar is dat de minister zegt er tegen 2050 naar te streven om de normen van de wereld gezondheidsorganisatie te halen. Ook onze achterkleinkinderen zullen dus opgroeien in vervuilde lucht.

2. Vuile lucht trekt zich niets aan van grenzen. Vlaanderen heeft zich de voorbije decennia geprofileerd als logistiek centrum (doorvoerregio) en zo veel extra vervuilend verkeer en industrie aangetrokken. Propere lucht vraagt dan ook gedurfde maatregelen voor gans de regio, liefst nog in samenspraak met de ons omringende landen. We vinden het dan ook getuigen van groot cynisme als we lezen dat heel wat verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de gemeenten. Die krijgen voortaan meer mogelijkheid om lage emissiezones in te voeren.

3. Al jaren is iedereen het eens; de slimme kilometerheffing zal de vervuilende verkeersstroom minstens een beetje laten opdrogen. Ook hier worden geen knopen doorgehakt. Er komt nog maar eens een nieuwe diepgravende studie, de invoering verschuift naar ten vroegste 2024 of 2025.

4. Ook die andere grote vervuiler, de landbouw (fijn stof – stikstofoxide – ammoniak) blijft onder de radar in dit plan. Zo is het duidelijk dat de uitstoot van ammoniak enkel kan als de veestapel wordt ingeperkt. Het plan zwijgt hierover.

5. Wie wel veel aandacht krijgt is de individuele burger met een houtstoof of open haard. De regering voorziet een financiële aanmoediging om de oudere en meest vervuilende houtverwarmingssystemen versneld buiten gebruik te stellen.
Goede maatregel maar een druppel op een hete plaat.
Wij vragen de minister een nieuw plan uit te werken , een plan dat vanaf vandaag (en niet vanaf 2050) de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie als uitgangspunt neemt.

Achtergrond bij ons bezwaar

Curieuze neuzen - Samenvatting van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten - De Standaard

Voor een fotoreportage kan je hier terecht.
Je kan de foto's als een diareeks bekijken.
Je kan de foto's individueel in het groot bekijken en dan krijg je een kort commentaartje.
Je kan foto's die je interesseren downloaden.