people page

Gerda Sallaets

Bestuurslid

In 2000 ben ik lid geworden van Groen ( toen nog Agalev ) met de bedoeling om enkel te steunen.

Ik had en heb nog altijd natuurlijk sympathie voor het groene gedachtegoed .

We, mijn levenspartner Nicole Van Praet en ik, werden gevraagd om mee te stappen in de partijwerking van Niel in de Rupelstreek. Al snel werd Nicole het gezicht van de partij in Niel en werd ik de noeste werker achter de schermen.

Momenteel wonen wij in Bornem waar Groen al voor de 2e keer in de meerderheid zit. Ook daar probeer ik om de specifieke thema’s voor ouderen op de agenda te zetten.

Op een gegeven moment kwam de vraag of ik mee een fietstocht voor GroenPlus zou willen organiseren in het Mechelse, Klein Brabant en de Rupelstreek.  Het beviel me enorm en het vooroordeel dat ik nog te jong was om aan te sluiten bij GroenPlus verdween helemaal. De combinatie van ontspanning, zinvolle activiteiten, het bezoeken van boeiende projecten en het bewust nadenken over ouder worden maakte dat ik me aansloot bij de provinciale afdeling van GroenPlus in Antwerpen.

In oktober 2017 werd mij kleinzoon JUL geboren en is de belangrijkheid van het redden van het klimaat nog tastbaarder geworden. Voor hem en alle andere kinderen en kleinkinderen voer ik mee actie om onze planeet te redden.  Ik ben dan ook een fiere “klimaatoma“.

“OP pensioen en geen tijd“ is een zoveel gehoord cliché.

Geëngageerd in de fietsersbond, toeristische diensten van Klein-Brabant en de Rupelstreek, in Natuurpunt, de zelfoogstboerderij, Groen en GroenPlus, maakt dat ik dat alleen maar kan beamen.

Naast af en toe de zorg voor mijn kleinzoon ga ik graag fietsen en wandelen en pik ik een voorstelling mee in één of andere schouwburg.