Freiburg met het openbaar vervoer

22 Juli 2016

Freiburg met het openbaar vervoer

Freiburg: verslag dag 2  

dsc05034s2.jpg

De hoge frequentie van de trams, de toegankelijkheid voor kinderwagens en rolstoelgebruikers maken het openbaar vervoer zeer toegankelijk.  In de regio is openbaar vervoer zeer goed op mekaar afgestemd zijn en wordt er  samengewerkt zodat je met één ticket in de regio kan reizen. Het ganse openbaar vervoer wordt voor 88% gefinancierd door de gebruikers en slechts 12% zijn subsidies.  

De stad is vooral voor de fietser, de voetganger en de tram.  De infrastructuur is hieraan aangepast.  Alles is ook beschikbaar in de stad.  Grote winkelcentra aan de rand zijn er niet.
De universiteit is de grootste werkgever van de stad.  Bij de aanleg van een nieuw plein en een nieuwe tramlijn is er altijd eerst projecten  inspraak van de burgers, van beneden naar boven dus wat de draagkracht veel groter maakt.  Dit is een dikwijls toegepast principe in Freiburg.

30 miljoen euro, een bedrag dat 2x werd vernoemd: een eerste maal als kostprijs voor de nieuwe tramlijn, een tweede maal voor het optimaliseren van de fietsinfrastructuur.  Door aanleg van bruggen en tunnels kunnen rode lichten vermeden worden waardoor fietsers zich nog sneller kunnen verplaatsen.  De grote fietsenstalling aan het station is een multifunctionele ruimte met drank- en eetgelegenheden, reisbureau, fietsverhuur? en onderaan plaats voor 1000 fietsen in een afgesloten ruimte.  Men voorziet dat tegen 2020 35% van de verplaatsingen met de fiets zouden gebeuren tegenover 20% met de auto.

Solartower

Wat aan de stationsomgeving opvalt zijn de talrijke verticale zonnepanelen aan de gebouwen, de zogenaamde solartowers.  In de verte zien we de windmolens.

Wijk Rieselfield: voorheen gebied van vuil water

Het gebied Rieselfeld was de vergaarbak van het huishoudelijk afvalwater van Freiburg. Nu staat er een doordachte duurzame wijk.  Op het groendak van de sporthal kan je wandelen. In de moderne kerk zijn twee godsdiensten onder hetzelfde dak gehuisvest. In de wijk zie je geen hoogbouw, maar maximum vier of vijf bouwlagen, geen eengezinswoningen of vrijstaande woningen.  Geen eentonige blokken maar frisse gebouwen met veel groen.   Doordat er gewerkt werd met verschillende architecten krijgen is er een grote verscheidenheid qua uitzicht terwijl de vorm dezelfde is.

Riesenfeldallee 23 is een gebouw van de gemeenschap. Hier hangen de foto's van iedereen die meegewerkt heeft aan het gebouw aan de terrassen.  Zij zijn ook voor 98% eigenaar van het gebouw.  Het idee hierachter: wat we zelf doen, doen we beter.  Een rolstoelgebruikster bracht ideeën aan voor een gebruiks- en rolstoelvriendelijke infrastructuur.

 

De wijk Weingarten is een ietwat achtergestelde wijk met vele sociale woningen. Uitdaging is hier om actieve en jonge mensen aan te trekken door sanering en modernisering van de gebouwen.

dsc05029s.jpg

Bugginger Strasse 50, een woonblok van 15 verdiepingen die werd gesaneerd naar een "passief" woonblok en de uitleg van de sociale werkster, Christel Werb, wordt voor velen het hoogtepunt van de dag denk ik.  Heel het proces over de begeleiding en de inspraak van bewoners en toekomstige bewoners is een eyeopener: sanering met burgerparticipatie. In dit gebouw woont een sociale mix (studenten, vreemdelingen, mensen met een handicap, alcoholisten, alleenstaanden, ouderen, ?) en er wordt heel veel belang gehecht aan burencontacten. Er is transparantie over problemen en per verdieping is er 1 verantwoordelijke.  Er zijn groepsactiviteiten o.a. tekenen, schilderen?. 

Op de vraag of de bewoners hier kiezen voor de groene partij is het antwoord helaas neen.  De betrokkenheid bij verkiezingen is in gans de wijk erg laag.

 

In de tuin zien we dat het regenwater van het dak wordt opgevangen in de tuin en ontdekken we een  speeltuin voor 50+'ers.

Gerda Sallaets

Klikken voor meer foto's Freiburg stadsontwikkeling en mobiliteit