Een oudere zichtbaar op de verkiezingslijst aub

22 Juni 2017

Een oudere zichtbaar op de verkiezingslijst aub

GroenPlus vraagt in een brief dat de oudere zichtbaar op de verkiezingslijst zou staan. De brief is gericht aan alle voorzitters, secretarissen en mandatarissen van onze lokale afdelingen. Daarnaast pleit GroenPlus voor de opname van onze voorstellen voor een leeftijdsvriendelijke gemeente. GroenPlus vindt dat zeer belangrijk om de oudere kiezer te bereiken. Ruim 30 procent van de kiezers is ouder dan 60 jaar en velen kiezen niet voor Groen. Dat is jammer, want het groene programma is juist voor de leefkwaliteit van ouderen zeer belangrijk.

Beste Voorzitter, Beste Secretaris, Beste Leden van de Poll-comités, Aan de andere kant van deze zomer beginnen we echt met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018! Op dit belangrijke moment, net voor de lijsten worden samengesteld en het plaatselijk programma wordt geschreven, wil GroenPlus uw aandacht vragen.

Goed om weten: Nooit in de geschiedenis waren er zoveel ouderen in staat om actief en maximaal te participeren aan het dagelijks leven. De laatste 10 jaar is de groep 65+'ers in Vlaanderen met 18% toegenomen. Vandaag zijn we met 1.255.666 senioren. De volgende 10 jaar komt daar nog 20% bij. De vergrijzing van de bevolking vertaalt zich uitdrukkelijk ook in het electoraat. In heel wat gemeentes is één op drie van de kiesgerechtigden een zestig plusser! De politiek houdt onvoldoende rekening met deze nieuwe realiteit.

(Cijfers per gemeente vind je op: http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-gemeentelijke-profiel...)
 

In november 2016 heeft GroenPlus op haar Eerste Congres concrete voorstellen uitgewerkt rond diverse punten zoals Maatschappelijke Participatie, Transport en Mobiliteit, Gezondheid en Zorg, Landschap en Natuur, Communicatie en Informatie, Publieke ruimte en gebouwen ? Wonen - Sociaal-culturele participatie - Respect en sociale inclusie. Deze voorstellen moeten de gemeentes 'leeftijdvriendelijker' maken. We hopen alvast dat deze voorstellen ook een plaats krijgen in het programma van uw gemeente.


Congresboek leefdtijdsvriendelijke gemeente

Het is duidelijk: binnen onze partij leeft nog te veel de idee dat Groen een partij is die vooral jonge kiezers aanspreekt. Dertig jaar geleden klopte dit en bleven zestig plussers trouw aan de traditionele partijen. Vandaag zijn de toenmalie jonge kiezers van Agalev zelf zestig-plus geworden. Het is ook deze grote groep die we opnieuw moeten overtuigen om voor Groen te kiezen. Dit kunnen we maar geloofwaardig doen als we een concreet programma hebben voor deze groep èn als er een zestig plusser op de lijst staat die dit programma op een doorleefde manier kan verdedigen.

Jarenlang waaide de wind door de partij voor verjonging en vernieuwing. Het is nu tijd voor vergrijzing en vernieuwing. Iemand die na een beroepscarrière als gezondheidswerker, leraar, ondernemer, arbeider de stap zet naar een politiek engagement kan een grote meerwaarde betekenen en ervoor zorgen dat de politieke besluitvorming de maatschappelijke realiteit beter weerspiegelt in de gemeente.

GroenPlus vraagt dan ook, om bij de samenstelling van de lijst in jouw gemeente, een zichtbare plaats te geven aan een zestig plusser.

 

Lieve Snauwaert, gemeenteraadslid Herentals en Dirk Avonts, OCMWraadslid Antwerpen werden op oudere leeftijd mandataris en kunnen putten uit veel ervaring.

We komen graag toelichting geven bij de congresresoluties en de voorstellen voor een leeftijdvriendelijke gemeentes.
We werken ondertussen ook aan campagnemateriaal om de Zestig plus kandidaten te ondersteunen tijdens hun campagne.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:

Mieke Vogels ([email protected]).
Kris Fierens ([email protected])
Luc Debuyst ([email protected])

GroenPlus wenst je een mooie lijst en een schitterende campagne toe.

Hugo Van Dienderen voorzitter GroenPlus 
Antwerpen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 GSM 0495 52 37 69 [email protected] http://www.groen-plus.be  https://www.facebook.com/groenplus

In bijlage een overzicht van de goedgekeurde resoluties van het GroenPluscongres "Leeftijdsvriendelijke gemeente". 

BIJLAGE: goedgekeurde_resoluties.pdf