Een groene pluim voor Greenville

15 Augustus 2017

Een groene pluim voor Greenville

Een Groene Pluim voor GreenVille, een verbinding van Limburgs erfgoed, energie-incubator en sociale economie.  

Het is de combinatie van het oude mijn-verleden met een gerichtheid op energie en de uitdaging naar vernieuwing na de sluiting van Ford-Genk dat de oprichting van GreenVille NV gesitueerd moet worden. GreenVille NV is gevestigd in het vroegere hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijnen in Houthalen en wordt de nieuwe cleantech incubator, dé locatie voor bedrijven uit de groene economie. "Er kunnen zich bedrijven en organisaties vestigen die actief zijn op het vlak van materialen, recyclage, energie, water of aanverwante sectoren" (uit een persbericht van december 2012 op www.argusactueel.be).

In de reeks ontdekkingen van inspirerende personen en plekken tijdens een Limburgse Groene Pluimentocht kan de kanteling rond energie niet ontbreken.

Daarvoor is een site die van begin vorige eeuw verbonden was met energieproductie heel geschikt: het zwarte goud te Houthalen. Sedert de twintiger jaren van de 20e eeuw werden steenkolen bovengehaald in Houthalen. Op een heidevlakte met wat kleine keuterboerkes betekende de ontdekking van rijke kolenaders diep in de ondergrond een opstap naar betere tijden. Dat was alleszins de tijdsgeest midden vorige eeuw, vandaar de benaming het zwarte goud. Over de keerzijde van die betere tijden werd weinig gesproken. Er was wat aandacht voor de gezondheidsrisico's van de putters, zoals de mijnwerkers werden genoemd. De andere problematieken rond steenkolen waren toen nog ver weg. Boekhoudkundig werd reeds in 1962 duidelijk dat de diepe putten niet alleen ondergronds waren, maar vooral ook in de boeken. Het duurde dan nog tot 1992 eer de mijn van Houthalen-Zolder gesloten werd, na ware sociale veldslagen en een uitbouw van de ondertussen ook verdwenen automobielsector in Limburg.

GreenVille, van het zwarte goud binnenin naar het groene goud erbuiten.

GreenVille is vandaag vooral een site waar tal van bedrijven mekaar vinden rond vernieuwing van energie. Daar waar vroeger vooral onder de grond gekeken werd, de binnenkant van de aarde, kijkt men vandaag in GreenVille naar de mogelijkheden erbuiten. Onder leiding van mevr. Kris Asnong als directeur van GreenVille NV, werkt de organisatie aan een GreenTech Community, een uitwisseling van onderzoek, kennis en ervaringen rond het groene goud: de hernieuwbare energie, gebaseerd op een schone technologie. Het onderzoek krijgt op de site vorm door de verbinding met onderwijs, met workshops voor leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs tot heuse onderzoeksprojecten met hoge scholen van Limburg.

Het economisch denken van deze organisatie - het is toch een NV - gaat verder dan een boekhoudkundig rekenverhaal over opbrengsten van de dag. Als dienstencentrum voor een groene economie kijkt de organisatie vooral naar de creatie van nieuwe verbindingen tussen gebruiker snaar een duurzame toekomst.

Is het omdat de mijnen altijd ook een sociaal luik hadden dat ook vandaag in GreenVille de sociale economie een plaats krijgt? Rond de mijnen ontstond vorige eeuw een sterk sociaal leven, vooral rond de gemeenschappen van buitenlandse arbeiders. Ook vandaag nog kennen deze groepen een sterk gemeenschapsleven. Binnen GreenVille is de ruimte voor sociale economie ingevuld door een samenwerking met "De Wroeter" (www.arbeidscentrum-dewroeter.be ). Zij baten er het bedrijfsrestaurant uit met bioproducten.

De Groene Pluim is vooral een uiting van waardering voor een bedrijf dat maatschappelijke verbindingen opzoekt. Greenville NV inspireert een brede gemeenschap richting een duurzame toekomst met groene energie.

http://www.greenville.be/

 

Bert Verleysen

Foto's: Walter Decoene - Lucien Vandenbrouck