Eco-wijken

16 November 2017

Eco-wijken

Eco-wijken zijn woonvormen met toekomst. GroenPlus vroeg enkele deskundigen naar hun mening. Hier een samenvatting van hun inbreng.

Eco-wijken zijn woonvormen met toekomst. GroenPlus vroeg enkele deskundigen naar hun mening. Hier een samenvatting van hun inbreng.
(Elders op de site vind je uitvoeriger verslagen van hun tussenkomsten. Zie de link bij elke spreker.)

 

Eric Rombaut, KUL Architectuur, zegt dat in België een lage fossiele brandstoffenprijs, de woonbonus en een ongecontroleerde toekenning van bedrijfswagens voor verkaveling en verlinting alom zorgen. Niet alle onheil valt snel te verhelpen, maar met een betere isolatie zouden we algauw 10 miljard kunnen besparen.

Intussen ontdekte men in Amsterdam, Kopenhagen en elders de voordelen van de lobbenstad. Blauwgroene vingers (water en natuur) temperen de hitte-eilanden. Een netwerk van intelligente verbindingen (Freiburg/Vauban) bevordert en beveiligt het verkeer in de stad. Burgergroepen (Culemborg/Lanxmeer) bepalen en beheren zelf de private en de publieke ruimte.

Uitvoeriger samenvatting van de visie van Erik Rombaut

Marc Depreeuw is architect en richtte mee VIBE op: Vlaams Instituut voor Ecologisch Bouwen. Hij hekelt het wonen in gewapende betonblokken die alle energie wegnemen, terwijl een woning moet kunnen ademen. Tegelijk plaatst hij vraagtekens bij de materialen waarmee wordt geïsoleerd.

Duurzaam bouwen betekent 'durend bouwen voor de natuur', met kurk, hout ...

Depreeuw denkt aan de babyboomers en hoe die zullen opgevangen worden. Hij pleit voor cohousing van medioren en senioren. In Borgerhout wordt een oude drukkerij aangepast, met verbindende passerellen en woonruimten rond een binnenplaats.

Uitvoeriger samenvatting van de visie van Mark Depreeuw

Astrid Wittebolle is schepen Ruimtelijke Ordening in Turnhout. Ze kan rekenen op competente medewerkers die haar helpen bij wat ze noemt 'aanpasbaar' bouwen. Ze kunnen zonder grote kosten ingrepen doen die aanpasbaar blijven aan de wijzigende noden van de bewoners. Daartoe worden afspraken gemaakt met architecten, die een flexibele woning ook als verkoopargument zien. Als actuele projecten verwijst Wittebolle naar SLIM Turnhout, waar wonen en werken in eenzelfde buurt een kans krijgt; naar sociale woonwijk De Nieuw Erven en naar de herontwikkeling van de Sint-Jozef en Elisabethziekenhuizen tot één zorgcomplex.

Uitvoeriger samenvatting van de visie van Astrid Wittebolle

Luc Goossens is professor emeritus sociologie. Hij stelt dat je in het woonbeleid ook moet rekening houden met 15% zwakke bewoners en 30% huurders. Wat plaats je tegenover de woonbonus waarvan sterke bewoners profiteren en die ze eigenlijk niet nodig hebben? Voor Groen ziet hij er een uitdaging in om de kop te blijven trekken voor een rechtvaardig woonbeleid. Goossens wijst naast ouderen ook op de kwetsbare situatie van jongeren en allochtonen. Aandacht voor het wonen werkt ook integratiebevorderend. Hij waarschuwde voor leegstand in de rand waar welgestelde babyboomers rond 2025, 2030 veel te ruime woningen zullen achterlaten die compleet achterhaald zijn.

Johan Danen (Groen) zegt dat de veel te lange looptijd tot 2050 van het Vlaams Renovatiepact-Energiesparen drastisch dient ingekort te worden. Het moet duidelijk zijn wat wel of niet wordt gerenoveerd. De competenties in de opleiding van architecten moet goed in de gaten gehouden worden. Hij stelt dat, ook al belooft het een moeilijke strijd te worden, de woonbonus dient aangepakt. Met het uitgespaarde geld kunnen we zinniger accenten leggen.

Samenvatting van Luc Goossens, voornaamste reacties van aanwezigen en slotwoord van Johan Danen

 

zie ook: verslag op YouTube