Coronanieuwsbrief 8 : # wat na CORONA?

01 Juli 2020

Coronanieuwsbrief 8 : # wat na CORONA?

Wat na CORONA?

02 juli 2020

Lieve lezer,

Ondertussen rollen we geruisloos onze eerste coronazomer binnen. We mogen weer naar andere Europese landen reizen en dus is er plots meer belangstelling voor nieuwe uitbraken in Lissabon of Barcelona...

Als ik in mijn omgeving rondkijk, kiezen mensen toch vooral voor rust en zekerheid én ze blijven thuis.

 

In aanloop naar ons Congres Biodiversiteit, ondertussen verplaatst naar mei 2021, bieden we je een beetje GroenPlus-amusement aan.

Corona_8_afb_1.pngNatuurwandelingen in groep kunnen nog niet. Wat wel volledig coronaproof is zijn natuurwandelzoektochten, die je alleen of met jouw bubbel kan maken. Aan de hand van een boekje of via de digitale weg  word je door een stukje Vlaamse natuur gegidst. Onderweg beantwoord je een aantal vragen, die  je weer wat bijleren over het machtig samenspel van de natuurelementen.

Je kan de eerste wandeling in het mooie Klein Brabant vanaf 1 juli 2020 terugvinden op onze website. https://www.groen-plus.be/biodiversiteitszoektocht

Doe mee en maak kans op een cadeaubon van Natuurpunt. Veel wandelgenot!

Tijdens de zomermaanden onthaasten we een beetje. Je vindt nog een nieuwsbrief begin augustus en één eind augustus.

Nu ons congres verplaatst werd naar mei 2021 maken we een nieuw programma van activiteiten richting congres. Die bundelen we zo snel mogelijk nog in een speciale congresnieuwsbrief .

 

In deze nieuwsbrief staan we nog stil bij de coronacommissie in het Vlaams Parlement, die zich de komende weken buigt over hoe het zo mis is kunnen lopen in de woonzorgcentra. Een crisis biedt ook  kansen. We mogen na corona niet zo maar op de reset-knop drukken, het moet en kan echt anders na corona. We werkten met GroenPlus aan een manifest met concrete voorstellen. We willen zo meewerken aan het zoeken naar een draagvlak binnen onze eigen partij, bij andere politieke partijen en het middenveld.

 

Ook al blijf je dit jaar thuis, GENIET van de vakantiemaanden.

Mieke Vogels
Voorzitter GroenPlus
in samenwerking met de mensen van ons bestuur.

 


 

Het nieuwe normaal

Het aantal coronabesmettingen en zieken daalt verder, maar toch blijft corona en vooral de angst ervoor ons leven domineren.

Bij een banale verkoudheid of zelfs de eerste tekenen van… slaagt de angst om het hart en  groeit het schuldgevoel “Ik zal toch niet de mensen in de school, in mijn bubbel besmet hebben?”.

Het is zo goed dat de kinderen weer op kamp mogen, maar ook hier weer onder de strenge voorwaarden en procedures die eindeloos worden uitgesmeerd in de media. Eén kind besmet ? Gedaan met het kamp! Je zult maar dat kind zijn! Arme leiding ook, nog maar weer een verantwoordelijkheid bovenop. De onbezorgdheid, die wij vroeger genoten op jeugdkamp, komt hopelijk nog terug.

 

Elke dag, net voor het journaal van 13 uur op Radio 1, brengt iemand zijn middagjournaal. Vorige donderdag was het de beurt van Johan Terryn. Zijn woorden troffen me:

 

‘ Iedereen heeft het steeds weer over lessen trekken uit deze crisis, die we dan mee nemen naar het nieuwe normaal. Maar wat is dan het nieuwe normaal ? Is dat het vroegere normaal maar dan zonder handen geven, zonder elkaar eens vastpakken, zonder bruisende feestjes…

Kunnen we dan niet veel beter de nodige lessen trekken, zodat we het vroegere normaal  nooit meer moeten opgeven.

 

Het volledige middagjournaal van Johan Terryn kan je hier beluisteren.

 

Het oude abnormaal

Vrijdag 26 juni is het Vlaams Parlement gestart met het trekken van de lessen uit de coronacrisis. Onder het voorzitterschap van onze groene fractieleider Björn Rzoska start de commissie met een bevraging naar de situatie in de woonzorgcentra.  Vanuit GroenPlus hebben we heel wat suggesties gedaan om organisaties uit te nodigen die bewijzen dat het anders kan. Vang kwetsbare ouderen niet op in grootschalige instellingen, maar zorg voor kleinschalige zorghuizen in de buurt. Oude bomen verplant je niet, toch?

Corona_8_afb_2.pngVang ouderen op in kleine woonzorghuizen, die vertrekken vanuit zelfbeschikking en van wat iemand nog wel kan, in plaats van wat die oudere niet meer kan. Een mooi voorbeeld hiervan vind je in huize Perrekes in Geel. Beluister ook het fragment op radio 1

Ook de stem van bewoners en hun familie zal aan bod komen. De commissie vergadert op maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag. Je kan de werkzaamheden rechtstreeks volgen via de site van het Vlaams Parlement (www.vlaamsparlement.be). De vertegenwoordiger van Groen in deze commissie, Ann De Martelaere, roept GroenPlus op de commissie mee te volgen en te reageren via sylvie.fabré@groen.be

 

Hopelijk is er in de commissie voldoende politieke moed aanwezig om de juiste conclusies te trekken.  Op dit moment worden er nog maar weinig lessen getrokken. In een interessant artikel ‘De truc met de waterpomp’  zegt gerontoloog  Peter Janssen (bijlage 1)

 

Nu de covid-19-epidemie begint uit te doven, wordt steeds duidelijker dat de Belgische coronacrisis vooral een rusthuiscrisis is. Twee derde van de coronadoden zijn rusthuisbewoners. Eén op de drie ouderen, die in het rusthuis besmet geraakt zijn met het nieuwe coronavirus, is overleden. Bij thuiswonende ouderen is dat maar vijf procent. Landen, waar rusthuizen minder zijn ingeburgerd dan België, hebben opvallend minder doden te betreuren. Als er één les is die deze crisis ons zou moeten leren, dan toch wel dat het rusthuis niet de oplossing is, maar het probleem. Kwetsbare mensen die samenwonen in een instelling kunnen geen afstand bewaren. Hen dwingen in hun kot te blijven, is een onleefbare en onmenselijke isolatiemaatregel. Wat je ook probeert, het rusthuis blijft een levensgevaarlijke omgeving. Eén vonk is voldoende om het virus er opnieuw te doen oplaaien.

 

Dat woonzorgcentra weer nieuwe bewoners verwelkomen, vindt Peter Janssen dan ook levensgevaarlijk. Dat heeft alles met economie en niets met gezondheid te maken.  Al voor de crisis stonden er heel wat kamers leeg. 3.000 coronadoden betekent 3.000 extra lege kamers. Dat betekent heel wat gederfde inkomsten.

 

De commercialisering van de ouderenzorg is misschien wel de ergste pandemie.  En dan gaat het niet om de ‘commerciële rusthuizen’ maar over alle voorzieningen die, door de wijze waarop ze gefinancierd worden, alleen overleven als ze de wetten- die gelden in de commerciële sector- toepassen.

Vanuit de universiteit wordt nu gepleit voor innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) .  “Ook een voorziening van 600 bewoners kan je inrichten voor kleine wooneenheden van 10 personen”, zegt professor  Vermeerbergen, “op die manier kan je ook de efficiëntiewinsten behouden zoals de grootkeuken.”

Misschien helpt dit om Corona minder snel te verspreiden, maar het garandeert niet dat de bewoners meer zelfbeschikkingsrecht hebben. Huize Perrekes bewijst trouwens dat je met dezelfde overheidsmiddelen ook kleinschalig kan werken.

lees meer in bijlage 2

 

# anders na corona ?

De economie laat zich niet lang domineren door gezondheid.

De druk op experts en politici om bedrijven, winkels, de markten,  massagesalons, pretparken…… weer te openen is enorm. Ondertussen blijft de Nationale Veiligheidsraad voor u en mij goochelen met kleine en grote bubbels en ingewikkelde procedures, die het verkeer tussen mensen moeten regelen.

Meer zelfs,  de angst voor corona  wordt door onze premier misbruikt om het  openbaar vervoer te mijden om zo overvolle treinen te voorkomen. Ondertussen stijgen volgepakte vliegtuigen weer op en toeren volle bussen weer door Europa. 

De warme solidariteit, die tijdens de corona hoop op verandering aankondigde, wordt meer en meer ondergesneeuwd door business as usual.

Het moet anders na corona, maar voor de verandering mogen we niet rekenen op voluntarisme. We moeten de verandering afdwingen door het draagvlak, dat er bij een deel van de mensen bestaat, te politiseren en  partners te zoeken bij andere politieke partijen en het middenveld om samen de tegenbeweging op te bouwen.

We willen het oude normaal herstellen in onze menselijke relaties, het nieuwe normaal in ons economisch handelen.

Vandaag gebeurt het tegenovergestelde.

Zelfbeschikking en privacy staan onder druk, maar we worden gevraagd om dit nog even vol te houden tot we het juiste vaccin vinden. Daarna wordt alles weer zoals vroeger. Maar na dit virus zal er een ander komen. Als we onze relatie met de natuur niet herzien, zadelen we de komende generaties op met steeds nieuwe pandemieën.

Corona_8_afb_3.pngDoorgeslagen globalisering zorgt enerzijds voor het snel en wereldwijd verspreiden van virussen en maakt ons anderzijds afhankelijk van het verre buitenland voor de bevoorrading van essentieel materiaal.

Een kerosinetaks om vliegen minder evident te maken, een taks op vervuilende scheepsdiesel die het versleuren van goederen spotgoedkoop maakt, zijn  belangrijke hefbomen om de superglobalisering in te perken.

Terwijl ik dit schrijf, valt mijn oog op de zoutmolen die nog op tafel staat. Hij is gevuld met roze Hymalaya-korrels. Ik kocht hem voor bij de BBQ, dat oogt goed. Op de zijkant in kleine letters lees ik ‘product van Pakistan. Verpakt in Zuid-Afrika.’ De zoutmolen was voor een paar euro’s te koop in de Colruyt. De ecologische en sociale voetafdruk van mijn molen is enorm. Ben beschaamd.

Tijdens dit voorjaar was de politiek bezig met het beheren van de crisis. Met steun van Groen werden in de superkern maatregelen beslist om het inkomen van mensen te garanderen via systemen van tijdelijke werkloosheid…. Het najaar wordt het moment van de waarheid. Een aantal bedrijven zal failliet gaan en de overheid zal geconfronteerd worden met een enorm tekort op haar begroting.

Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. 

Gaan we voor besparingen of juist voor investeringen? Investeren we in de economie en de bedrijven van gisteren of in de economie van de toekomst?

We maken ons als GroenPlus grote zorgen.

Hoe kunnen we wegen op het debat dit najaar ?

Met GroenPlus werkten we een manifest uit waarin we duidelijke keuzes maken. (bijlage 3)

We roepen onze moederpartij Groen op om binnen de partij over onderstaande voorstellen te discussiëren. En ook tezelfdertijd actief in gesprek te gaan en afstemming te zoeken met andere democratische partijen, vakbonden, sociale bewegingen en belanghebbende economische actoren om samen te wegen op de vormgeving van het relancebeleid.

We missen het debat over onze visie op de toekomst. Het is belangrijk dat we met onze leden debatteren, argumenten opbouwen om zo ook het groene gedachtengoed verder als hoopvol alternatief uit te dragen. Al te vaak hoor ik in mijn omgeving ook groene mensen berusten: “Och er zal toch weer niets veranderen”. 

Discussieer mee over ons manifest en verspreid het mee naar mensen die je kent, naar vertegenwoordigers van het middenveld.

In het najaar organiseren we een manifestatie. Meer daarover in een volgende nieuwsbrief.

# anders na corona 2

In aanloop naar het congres, oorspronkelijk gepland in november 2020, organiseerden we reeds een aantal activiteiten: o.a. rond ‘anders boeren’, natuur in de stad als buffer voor de klimaatopwarming, het belang van de landschapsparken en de kleine landschapselementen voor het versterken van de biodiversiteit.

Ondertussen ‘ondergaan’ we de coronamaatregelen en werd het congres verplaatst naar 28,29, 30 mei 2021.

De coronacrisis maakt ons congres relevanter dan ooit.  De mens staat niet boven de natuur, Covid-19 is één van de stuiptrekkingen van een systeem dat zijn limieten overschreden heeft. Het is onze historische verantwoordelijkheid om als ecologisten de relatie duidelijk te maken tussen deze pandemie en onze relatie met de natuur.

Wil je hierover meer lezen www.groen-plus.be/congresbiodiversiteit/documenten

Door zijn leefmilieu aan te tasten maakt de mens het niet alleen andere soorten moeilijk, maar ook zichzelf. Biodiversiteit houdt niet alleen de natuur gezond, maar ook de mens. Zowel de menselijke als de ecologische veerkracht verzwakt. Dat Covid-19 zoveel impact heeft in Chinese grootsteden en in West-Europa heeft ook met de slechte luchtkwaliteit te maken, die ons extra vatbaar maakt voor  ademhalings- en longziekten . Binnen de natuur geldt overigens hetzelfde. 20% van de bomen in Vlaamse bossen zijn ziek. Door luchtverontreiniging en klimaatverandering werden ook zij extra vatbaar voor infectieziekten.

Hopelijk noopt deze crisis tot een drastisch herzien van onze relatie met ons leefmilieu. We kunnen alleen maar winnen bij een harmonieuzer samenleven met de rest van de natuur, niet alleen door minder kans te lopen op vernietigende epidemieën, maar ook door het bevorderen van onze basisgezondheid.

De uitdaging van dit congres is een hoopvol verhaal te maken.

Groen is goed voor ons!

Corona_8_afb_4.jpg

Het herstel van onze relatie met de natuur is een mondiaal verhaal. Het gaat bijvoorbeeld over het terugdringen van de doorgeslagen globalisering door de grote milieukost te verrekenen in het transport, het heffen van een taks op kerosine, op de vervuilende scheepsdiesel…

 

Maar ook in onze eigen regio vertaalt de manke relatie met de natuur zich in onze manier van aan landbouw doen, van bouwen…

Wij willen ons congres beperken tot de belangrijke hefbomen om het in Vlaanderen groener en dus gezonder te doen.

We maken binnenkort een nieuwe aanloopagenda op, de agenda voor het congres zelf blijft overeind.  Je vindt de basistekst in bijlage 4.

Wil je mee werken aan het congres, stuur dan een mailtje naar [email protected]


PRETTIG VERLOF

Corona_8_afb_5.jpg