Congres Leefdtijdsvriendelijke Gemeente

27 November 2016

Congres Leefdtijdsvriendelijke Gemeente

Net geen quota voor plussers op verkiezingslijsten. Het eerste congres van GroenPlus kende een groot succes. 

Groene nestors vanuit alle Vlaamse provincies, zelfs vanuit Nederland kwamen naar zaal Rubens in Berchem om hun zegje te doen. Met als thema 'Leeftijdsvriendelijke gemeente'  werden in een congrestekst voorstellen geformuleerd, die het Groen verkiezingsprogramma kunnen inspireren voor de lokale verkiezingen van 2018 en de verkiezingen van 2019. De organisatoren van het congres kregen klinkende namen op het spreekgestoelte:

 • Kris Fierens, partijsecretaris Groen Leuven
 • topper Mieke Vogels 
 • Groen senator Petra De Sutter reflecteerde op de resoluties.
 • penningmeester GroenPlus Lieve Snauwaert
 • Kristof Calvo  als moderator .

Er waren 178 geregistreerde inschrijvingen, Alles is heel vlot verlopen, dankzij een enthousiaste ploeg vrijwillige medewerkers.

In de aanloop van het congres werd gebrainstormd over deelthema's:

 • publieke ruimte en gebouwen,
 • mobiliteit,
 • wonen,
 • sociaal-culturele participatie
 • respect en sociale inclusie
 • maatschappelijke participatie
 • communicatie en informatie
 • gezondheid en zorg
 • Natuur en landschap

De besluiten werden geformuleerd in resoluties waarover op het congres gestemd werd.


Voor een plan tegen eenzaamheid

Luc Debuyst, campagneleider en voorzitter GroenPlus provincie West-Vlaanderen formuleert enkele conclusies: "Er is een vergrijzing binnen de vergrijzing. Ouderen waarvan de partner overlijdt, vereenzamen vaak. Er zou een anti-eenzaamheid plan moeten komen. Terug ontmoetingsplaatsen creëren waar ouderen samen kunnen komen. We pleiten ook voor een lokaal dienstencentrum in elke wijk." Op vlak van mobiliteit zou volgens de GroenPlussers de gemeente een plan voor basismobiliteit op maat moeten uitstippelen. Daarbij moeten ook andere actoren dan De Lijn worden ingeschakeld.

Ook zorg, gezondheid en welzijn stonden op de agenda.

GroenPlussers zijn voor een uitbreiding van de forfaitaire geneeskunde voor alle ouderen met chronische aandoeningen. Zij moeten toegang kunnen krijgen tot multidisciplinaire eerstelijnszorg. Het tekort aan rusthuisbedden aanvullen doe je niet met méér bedden. Er moeten andere, meer menswaardige, woonvormen voor ouderen komen.

 

Eén smoske in de Panos kost meer dan 3 maaltijden in een rusthuis

Meyrem Almaci, voorzitter van Groen ziet graag actieve groene senioren aan het werk. Het goede aan vergrijzing is dat mensen ouder worden en dat is goed zolang het leven kwaliteit heeft. Meyrem is zich bewust dat de kwaliteit van zorgverlening in rusthuizen beter kan. Ze vindt ook dat meer en meer rusthuizen bouwen om de lange wachtlijsten in te korten, dweilen is met de kraan open. "Eén smoske in de Panos kost meer dan 3 maaltijden in een rusthuis. Dat zouden dan volwaardige maaltijden moeten zijn? Toch is de maandafrekening van een rusthuis niet te betalen met een doorsnee pensioen? We moeten een totaal andere manier creëren van omgaan met de zorgbehoevende oudere."

Op de resolutie 'meer grijs in de partij' reageerde de voorzitter van Groen positief: "Meer grijs is meer ervaring. Het is belangrijk dat we die expertise niet moeten verliezen. Tenslotte is dé kernwaarde van de groene partij een samenleving die fundamenteel menselijk is."

 

De politiek houdt te weinig rekening met de maatschappelijke inbreng van ouderen

De grote afwezige was Hugo Van Dienderen, de ouderdomsdeken en voorzitter van GroenPlus. Door lichaam ongemak kon hij niet lijfelijk aanwezig zijn. Dankzij de technologie volgde hij het congres van thuis. Het heetste hangijzer is volgens Van Dienderen dat de politiek te weinig rekening houdt met de maatschappelijke inbreng van ouderen. "Het aantal ouderen groeit sterk, maar de leeftijd van parlementsleden wordt gemiddeld steeds lager. We willen niet direct beroepspolitici die langer vasthouden aan hun mandaat. Maar we zijn er van overtuigd dat iemand met ervaring als leerkracht, groene ondernemer, ambtenaar of arbeider een eigen rol kan spelen in een raad of parlement. Of we dat met quota moeten doen? Dat gaf een fifty-fifty resultaat. We moeten vooral bekwame mensen op verkiesbare plaatsen zetten, beklemtonen de tegenstanders van quota. We hebben alvast afgesproken na te gaan of hier verandering in komt en dan is de discussie weer open.

Hugo is enthousiast en heeft hoge verwachtingen. "Op 31 maart gaan we de resultaten bespreken met andere ouderen en ouderenverenigingen. Van daaruit zullen we als groene ouderen een stevige inbreng kunnen doen op het congres van Groen eind volgend jaar. Op dat congres leggen we het programma vast voor de verkiezingen van 2018-19."

Erik Stuckmann maakte een zeer persoonlijke fotoreeks over het congres vanuit zijn vertrek in het station van Oostende.
Klik hier